Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


aks:pozadavky_na_software

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
aks:pozadavky_na_software [2019/09/07 09:28]
eva [Katalogizace]
aks:pozadavky_na_software [2019/10/06 08:00] (aktuální)
linda
Řádek 1: Řádek 1:
-====== Požadavky na způsob provozu a funkce knihovního softwaru ======+====== -#14 Požadavky na software ======
  
-Požadavky na způsob provozu knihovního softwaru, typ katalogu a požadované funkce či modulyby měly vycházet z [[aks:analyza_situace|analýzy stavu a potřeb knihovny]] a [[aks:procesy|analýzy pracovních procesů a postupů knihovny]]. +Požadavky na způsob provozu knihovního softwaru, typ katalogu a požadované funkce či moduly by měly vycházet z [[aks:analyza_situace_a_potreb_knihovny|analýzy stavu a potřeb knihovny]] a [[aks:pracovni_postupy_a_procesy|analýzy pracovních procesů a postupů knihovny]]. 
-Požadavky na způsob provozu jsou jedním z nejdůležitějších podkladů při jednání s dodavateli a také při přípravě [[aks:vyber_softwaru#vyberoveve_rizeni|výběrového řízení]] resp. poptávkového dokumentu. +Požadavky na způsob provozu jsou jedním z nejdůležitějších podkladů při jednání s dodavateli a při přípravě [[aks:vyber_softwaru|výběrového řízeníresp. poptávkového dokumentu]].
  
-Seznam požadavků obvykle zahrnuje následující témata:+Seznam požadavků nejčastěji zahrnuje témata uvedená níže.
  
  
-===== Obecné požadavky ===== +===== Obecné požadavky ===== 
-    * Požadovaný typ(y) katalogu (např. regionální systém, jednotlivá instalace, společný katalog) +Obvykle jimi jsou: 
-    * Požadovaný způsob implementace (např. hostovaný systém, cloudové řešení, instalace na serveru knihovny) apod.  +    * požadovaný typ katalogu (např. regionální systém, jednotlivá instalace, společný katalog); 
-    * Požadovaná míra rozlišení oprávnění pro jednotlivé knihovny, činnosti, skupiny uživatelů či jednotlivce (odvíjí se [[aks:knihovni_software#typ_katalogu|od typu katalogu]] u regionálních nebo společných katalogů, případně u institucí se složitější organizační strukturou je obyvkle vyžadována větší míra rozlišení oprávnění na úrovni organizačních jednotek i činností). +    * požadovaný způsob implementace (např. hostovaný systém, cloudové řešení, instalace na serveru knihovny); 
-    * Požadaovaná míra odlišných nastavení pro jednotlivé knihovny a pobočky v rámci katalogu a pravidla pro půjčování, rezervace +    * požadovaná míra rozlišení oprávnění pro jednotlivé knihovny, činnosti, skupiny uživatelů či jednotlivce (odvíjí se od [[aks:typy_katalogu|typu katalogu]] – u regionálních nebo společných katalogů, případně u institucí se složitější organizační strukturou je obvykle vyžadována větší míra rozlišení oprávnění na úrovni organizačních jednotek i činností); 
-    * Požadovaná míra přizpůsobení uživatelského rozhraní (přizpůsobení grafickému vzhledu organizace, případně další možnosti nastavení rozhraní) +    * požadovaná míra odlišných nastavení pro jednotlivé knihovny a pobočky v rámci katalogu a pravidla pro půjčování, rezervace; 
-    * Požadované propojení s externími softwary, službami a kooperativními projekty (s tím souvisí také požadavky na používané formáty, protokoly apod.) +    * požadovaná míra přizpůsobení uživatelského rozhraní (přizpůsobení grafickému vzhledu organizace, případně další možnosti nastavení rozhraní); 
-    * Požadovaná podpora (rozsah, časová dostupnost, způsoby komunikace aj.) +    * požadované propojení s externími softwary, službami a kooperativními projekty (s tím souvisí také požadavky na používané formáty, protokoly apod.); 
-    * Dokumentace (požadovaný typ, forma((např. technická nebo uživatelská dokumentaci,  tištěná dokumentace nebo online)), rozsah) +    * požadovaná podpora (rozsah, časová dostupnost, způsoby komunikace aj.); 
-    * Školení (požadavky na obsah školení, místo konání,  formu, rozsah apod.) +    * dokumentace (požadovaný typ, forma((Může jít např. o technickou nebo uživatelskou dokumentaci, tištěnou nebo online podobu dokumentace apod.)), rozsah); 
-    * Záruky, včetně záruk v případě ukončení činnosti dodavatele, požadavky na vlastnictví dat v případě hostovaných systémů nebo provozu v cloudu. +    * školení (požadavky na obsah školení, místo konání, formu, rozsah apod.); 
-  * Základní požadavky na systém: hardware a sotfware, požadované standardy, bezpečnost systému, způsob autentizace uživatelů, administrace systému, zajištění migrace dat aj.+    * záruky (včetně záruk v případě ukončení činnosti dodavatele), požadavky na vlastnictví dat v případě hostovaných systémů nebo provozu v cloudu; 
 +  * základní požadavky na systém: hardware a software, požadované standardy, bezpečnost, způsob ověřování identity uživatelů, administrace, zajištění převodu dat aj.
  
-===== Požadavky na funkce/moduly systému ===== +===== Požadavky na funkce/moduly systému ===== 
-Při definování požadavkůzejména při jednání s dodavateli knihovních softwaru nezapomeňte, že definice modulu se mezi jednotlivými softwary může lišitnavíc [[aks:knihovni_software#svobodny_knihovni_software|svobodné softwary]] používané v České republice nejsou modulární. Proto je důležité snažit se specifikovat spíše okruhy funkcí jednotlivé požadované funkce.+Při stanovování požadavků (zejména při jednání s dodavateli knihovních softwarů) nezapomeňte, že **definice modulu se mezi jednotlivými softwary může lišit**; navíc [[aks:typy_knihovniho_softwaru#svobodny_knihovni_software|svobodné softwary]] používané v Čnejsou modulární. Proto je důležité snažit se specifikovat spíše okruhy funkcí, resp. jednotlivé požadované funkce.
  
-V některých případech doporučujeme také specifikovat způsob, jakým má být daná funkce nebo její administrace dostupná. Zhlediska provozu knihovny může být velký rozdíl například v tom, zda je administrace nastavení některých funkcí softwaru dostupná prostřednictvím standardního rozhraní knihovního sofwaru nebo pouze z  příkazové řádky na serveru apod. Podobně může hrát roli způsob, jakým může býž konkrétní funkce softwaru prováděna apod. (viz též [[aks:procesy|Pracovní postupyprocesy a služby knihovny]]).+V některých případech doporučujeme také specifikovat způsob, jakým má být daná funkce nebo její administrace dostupná. Z hlediska provozu knihovny může být velký rozdíl napřv tom, zda je administrace nastavení některých funkcí softwaru dostupná prostřednictvím standardního rozhraní knihovního softwaru nebo pouze z příkazové řádky na serveru (viz též kapitolu [[aks:pracovni_postupy_a_procesy|Pracovní postupy procesy]]).
  
-Níže uvádíme stručný výčet obvyklých okruhů požadavků na funkce knihovního softwaru. Při přípravě poptávkového dokumentu nebo při komunikaci s potenciálními dodavateli je většinou potřeba tyto funkce podrobněji specifikovat.+Níže uvádíme stručný výčet obvyklých okruhů požadavků na funkce knihovního softwaru. Při přípravě poptávkového dokumentu nebo při komunikaci s potenciálními dodavateli je většinou třeba tyto funkce specifikovat podrobněji.
  
-==== Výpůjční protokol ====+==== Výpůjční protokol ==== 
 +Mezi obvyklé požadavky patří: 
 +  * přehled základních funkcí; 
 +  * výpůjční pravidla; 
 +  * evidence a vyhledávání čtenářů; 
 +  * online registrace uživatelů; 
 +  * kontrola duplicit čtenářů; 
 +  * blokování čtenářského konta; 
 +  * zprávy a upozornění; 
 +  * půjčování a vracení; 
 +  * prodloužení výpůjček; 
 +  * rezervace a objednávky knihovních jednotek; 
 +  * sledování přepravy rezervací a objednávek dokumentů; 
 +  * poplatky, pokuty, odesílání upozornění; 
 +  * způsoby plateb; 
 +  * možnost přizpůsobení tiskových výstupů; 
 +  * offline funkce.
  
-  Přehled základních funkcí +==== - Katalogizace ==== 
-  * výpůjční pravidla,  +Mezi obvyklé požadavky patří: 
-  * evidence a vyhledávání čtenářů, +  přehled základních požadovaných funkcí; 
-  * online registace uživatelů +  * standardy; 
-  * kontrola duplicit čtenářů,  +  * požadovaná katalogizační pole; 
-  * blokování čtenářského konta,  +  * způsoby editace a tvorby záznamů; 
-  * zprávy upozornění,  +  * nastavení šablon pro bibliografické záznamy; 
-  * půjčování a vracení, +  * nastavení šablon pro vlastnosti jednotek; 
-  * prodloužení výpůjček,  +  * možnosti importu exportu; 
-  * rezervace objednávky knihovních jednotek,  +  * funkce pro stahování záznamů prostřednictvím protokolu Z39.50; 
-  * sledování přepravy rezervací a objednávek dokumentů, +  * tisk štítků čárových kódů; 
-  * poplatky, pokuty, odesílání notifikací,  +  * hromadné editace akce; 
-  * způsoby plateb,  +  * správa autoritních záznamů; 
-  * možnost přizpůsobení tiskových výstupů,  +  * výměnné soubory.
-  * offline funkce,  +
-  * aj+
  
-==== Katalogizace ==== +==== - Správa seriálů ==== 
- +Mezi obvyklé požadavky patří: 
-  * Přehled základních požadovaných funkcí,  +  * možnost generování vzorců a předpovědí pro předplatné; 
-  * standardy,  +  * správa předplatného; 
-  * požadovaná katalogizační pole, +  * příjem exemplářů, hromadný příjem; 
-  * způsoby editace a tvorby záznamů,  +  * vazba seriálových jednotek; 
-  * nastavení šablon pro bibliografické záznamy +  * šablony pro příjem exemplářů; 
-  * nastavení šablony pro vlastnosti jednotek,  +  * reklamace nedodaných čísel.
-  * možnosti importu a exportu,  +
-  * funkce pro stahování přes Z39.50,  +
-  * tisk štítků a čárových kódů +
-  * hromadné editace a akce,  +
-  * správa autorit,  +
-  * výměnné soubory +
-  * aj. +
- +
-==== Správa seriálů ==== +
-  * Možnost generování vzorců a předpovědí pro předplatné +
-  * správa předplatného +
-  * příjem exemplářů, hromadný příjem +
-  * vazba seriálových jednotek, +
-  * šablony pro příjem exemplářů +
-  * reklamace nedodaných čísel  +
-  * aj.+
    
-==== Opac ==== +==== - Online katalog (OPAC) ==== 
- +Mezi obvyklé požadavky patří: 
-  * Požadavky na rozhraní včetně responsivity designu a přístupnosti pro osoby se specifickými potřebami +  * požadavky na rozhraní včetně responzivity designu a přístupnosti pro osoby se specifickými potřebami; 
-  * ovládání rozhraní +  * ovládání rozhraní; 
-  * přidaný obsah (obálky, obsahycitace ...) +  * přidaný obsah (např. obálky, obsahy či citace); 
-  * způsoby vyhledávání (jednoduché a pokročilé vyhledávání, procházení, fasety apod.), +  * způsoby vyhledávání (jednoduché a pokročilé vyhledávání, prohlížení, fasety apod.); 
-  * možnosti práce s výsledky +  * možnosti práce s výsledky vyhledávání; 
-  * požadavky na funkce čtenářského konta +  * požadavky na funkce čtenářského konta; 
-  * možnosti plateb +  * možnosti plateb; 
-  * možnosti správy čtenářského konta. +  * možnosti správy čtenářského konta; 
-  * vytváření seznamů +  * vytváření seznamů; 
-  * možnosti vytváření URL odkazů na záznamyvýsledky vyhledávání apod. +  * možnost vytváření trvalých odkazů na záznamy a na výsledky vyhledávání; 
-  * Požadavky na historii výpůjček, jejího uchováváníodstranění apod. +  * požadavky na historii výpůjček, její uchovávání a naopak odstranění.
- +
-==== Akvizice: ====+
  
-  Sledování finančních zdrojů, fondů a rozpočtů +==== - Akvizice ==== 
-  * správa dodavatelů +Mezi obvyklé požadavky patří: 
-  * tvorba seznamů požadavků +  sledování finančních zdrojů, fondů a rozpočtů; 
-  * objednávky +  * správa dodavatelů; 
-  * elektronické objednávky +  * tvorba seznamů požadavků; 
-  * objednávky elektronických dokumentů +  * objednávky; 
-  * sledování stavu požadavku +  * elektronické objednávky; 
-  * reklamace +  * objednávky elektronických dokumentů; 
-  * možnost zobrazení stavu objednaného dokumentu v OPACu, +  * sledování stavu požadavku; 
-  * aj.+  * reklamace; 
 +  * možnost zobrazení stavu objednaného dokumentu v online katalogu.
    
-==== Statistické výstupy==== +==== Statistické výstupy ==== 
-  * Formáty a formy výstupů +Mezi obvyklé požadavky patří: 
-  * tisk výstupů +  * formáty a formy výstupů; 
-  * požadované statistické údaje +  * tisk výstupů; 
-  * možnost periodicky opakovaných výstupů, +  * požadované statistické údaje; 
-  * e-mailové zasílání výstupů+  * možnost periodicky opakovaných výstupů; 
-  * aj. +  * zasílání výstupů e-mailem.
-====   * Revize fondu ==== +
-  * Formy sběru dat,  +
-  * výstupy revize, +
-  * aj+
  
-==== Další oblasti: ====+==== - Revize fondu ==== 
 +Mezi obvyklé požadavky patří: 
 +  * formy sběru dat, 
 +  * výstupy revize.
  
-  Meziknihovní výpůjčka +==== - Další oblasti ==== 
-  * Rezervace vybavení a místností+Může se jednat např. o: 
 +  meziknihovní výpůjčku; 
 +  * rezervaci vybavení a místností.
  
 +<-ziskavani_informaci|13. Získávání informací^obsah|Obsah^rozpocet_projektu|15. Rozpočet projektu->
  
aks/pozadavky_na_software.1567841332.txt.gz · Poslední úprava: 2019/09/07 09:28 autor: eva