Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


aks:nove_technologie_a_sluzby

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
aks:nove_technologie_a_sluzby [2019/09/27 13:18]
linda
aks:nove_technologie_a_sluzby [2019/10/06 07:41] (aktuální)
linda
Řádek 3: Řádek 3:
  
 <WRAP center round tip> <WRAP center round tip>
-**Změna knihovního softwaru může být příležitostí nejen pro větší změny pracovních postupů knihovny**, ale také pro rozhodnutí zavést některé nové služby, zlepšit využívání nových technologií, zapojit se do nových kooperativních projektů apod. Níže uvádíme několik nápadů a možností, které mohou být pro knihovny inspirací.+**Změna knihovního softwaru** může být příležitostí nejen pro **větší změny pracovních postupů** knihovny, ale také pro rozhodnutí **zavést některé nové služby, zlepšit využívání nových technologií, zapojit se do nových kooperativních projektů** apod. Níže uvádíme několik nápadů a možností, které mohou být pro knihovny inspirací.
 </WRAP> </WRAP>
  
Řádek 10: Řádek 10:
  
 <WRAP center round box> <WRAP center round box>
-Pořízení technologie RFID vyžaduje značné finanční prostředky. Může však zároveň znamenat snížení nároků na personální zdroje (a tím i mzdových nákladů) nebo odlehčení pracovníků od rutinních úkonů (jako je načítání výpůjček) a tím i možnost využít ušetřené pracovní kapacity pro činnosti vyžadující odborné znalosti a dovednosti.+Pořízení technologie RFID vyžaduje značné finanční prostředky. Může však zároveň znamenat snížení nároků na personální zdroje (a tím i snížení mzdových nákladů) nebo odlehčení pracovníků od rutinních úkonů (jako je načítání výpůjček) a tím i možnost využít ušetřené pracovní kapacity pro činnosti vyžadující odborné znalosti a dovednosti.
 </WRAP> </WRAP>
  
  
 ===== - E-knihy ===== ===== - E-knihy =====
-Půjčování e-knih je je moderní a využívanou službou knihoven a změnu knihovního softwaru je možné spojit se zavedením výpůjček e-knih (ať jednorázově spolu se změnou knihovního softwaru nebo v následující fázi).+Půjčování e-knih je moderní a využívanou službou knihoven a změnu knihovního softwaru je možné spojit se zavedením výpůjček e-knih (ať jednorázově spolu se změnou knihovního softwaru nebo v následující fázi).
  
 <WRAP center round tip> <WRAP center round tip>
Řádek 22: Řádek 22:
  
 ===== - Discovery rozhraní katalogu ===== ===== - Discovery rozhraní katalogu =====
-Pro knihovny, které mají více různých typů informačních zdrojů, může být vhodným krokem možnost centrálního vyhledávání pomocí tzv. discovery služby. To umožní uživatelům vyhledávat v různých zdrojích z jednoho rozhraní.+Pro knihovny, které mají více různých typů informačních zdrojů, může být vhodným krokem zavedení centrálního vyhledávání pomocí tzv. discovery služby. Ta umožní uživatelům vyhledávat v různých zdrojích z jednoho rozhraní.
 <WRAP center round tip > <WRAP center round tip >
 Jako [[aks:discovery_systemy|discovery rozhraní]] lze využít také portál Knihovny.cz Jako [[aks:discovery_systemy|discovery rozhraní]] lze využít také portál Knihovny.cz
Řádek 34: Řádek 34:
  
 <WRAP center round info> <WRAP center round info>
-==== Doporučené zdroje a odkazy =====+===== Doporučené zdroje =====
   * [[http://itlib.cvtisr.sk/archiv/2013/2/standardy-a-pravidla-pro-technologii-rfid.html?page_id=2461|Standardy a pravidla pro technologii RFID ]]   * [[http://itlib.cvtisr.sk/archiv/2013/2/standardy-a-pravidla-pro-technologii-rfid.html?page_id=2461|Standardy a pravidla pro technologii RFID ]]
   * [[https://ziskej-info.techlib.cz/info-pro-knihovny|Získej: Pro knihovny]]   * [[https://ziskej-info.techlib.cz/info-pro-knihovny|Získej: Pro knihovny]]
aks/nove_technologie_a_sluzby.1569583119.txt.gz · Poslední úprava: 2019/09/27 13:18 autor: linda