Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


aks:nove_technologie_a_sluzby

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Následující verze
Předchozí verze
aks:nove_technologie_a_sluzby [2019/09/18 14:08]
eva vytvořeno
aks:nove_technologie_a_sluzby [2019/10/06 07:41] (aktuální)
linda
Řádek 1: Řádek 1:
-====== -#7 Změna knihovního softwaru jako příležitost pro zavedení nových technologií a služeb======+====== -#8 Nové technologie a služby ======
  
  
 <WRAP center round tip> <WRAP center round tip>
-**Změna knihovního softwaru může být příležitostí nejen pro větší změny pracovních postupů knihovny**,  ale také pro rozhodnutí zavést některé nové služby, zlepšit využívání nových technologií, zapojit se do nových  kooperativních projektů apod. Níže uvádíme několik nápadů a možností, které mohou být pro knihovny inspirací.+**Změna knihovního softwaru** může být příležitostí nejen pro **větší změny pracovních postupů** knihovny, ale také pro rozhodnutí **zavést některé nové služby, zlepšit využívání nových technologií, zapojit se do nových kooperativních projektů** apod. Níže uvádíme několik nápadů a možností, které mohou být pro knihovny inspirací.
 </WRAP> </WRAP>
  
 ===== - RFID ===== ===== - RFID =====
-Technologie RFID (radio frequency identification, identifikace na rádiové frekvenci) výrazně šetří čas personálu při půjčování, vracení, správě a revizi fondumůže být využito jako prostředek pro zabezpečení fondu nebo autorizaci přístupů do prostor knihovny apod. Umožňuje také samoobslužné půjčování a vracení dokumentů s okamžitým odepsáním jednotky z čtenářského konta, vyzvednutí rezervace z rezervačního boxu bez ohledu na provozní dobu knihovny a další funkce. +Technologie RFID (radio frequency identification, identifikace na rádiové frekvenci) pracovníkům knihovny výrazně šetří čas při půjčování, vracení, správě a revizi fondumůže být rovněž využita např. jako prostředek pro zabezpečení fondu nebo autorizaci přístupů do prostor knihovny. Umožňuje také samoobslužné půjčování a vracení dokumentů s okamžitým odepsáním jednotky z čtenářského konta, vyzvednutí rezervace z rezervačního boxu bez ohledu na provozní dobu knihovny a další funkce.
  
 <WRAP center round box> <WRAP center round box>
-Pořízení technologie RFID vyžaduje značné finanční prostředky. Může však zároveň znamenat snížení nároků na personální zdroje (a tím i mzdových nákladů) nebo odlehčení personálu od rutinních úkonů (jako je načítání výpůjček) a tím i možnost využití personálu pro činnosti vyžadující odborné znalosti a dovednosti.+Pořízení technologie RFID vyžaduje značné finanční prostředky. Může však zároveň znamenat snížení nároků na personální zdroje (a tím i snížení mzdových nákladů) nebo odlehčení pracovníků od rutinních úkonů (jako je načítání výpůjček) a tím i možnost využít ušetřené pracovní kapacity pro činnosti vyžadující odborné znalosti a dovednosti.
 </WRAP> </WRAP>
  
  
 ===== - E-knihy ===== ===== - E-knihy =====
-Půjčování e-knih je je moderní a využívanou  službou knihoven a změnu knihovního softwaru je možné spojit se zavedením výpůjček e-knih (ať jednorázově spolu se změnou knihovního softwaru nebo v následující fázi). +Půjčování e-knih je moderní a využívanou službou knihoven a změnu knihovního softwaru je možné spojit se zavedením výpůjček e-knih (ať jednorázově spolu se změnou knihovního softwaru nebo v následující fázi).
  
 <WRAP center round tip> <WRAP center round tip>
Řádek 22: Řádek 22:
  
 ===== - Discovery rozhraní katalogu ===== ===== - Discovery rozhraní katalogu =====
-Pro knihovny, které mají více různých typů informačních zdrojů, může být vhodným krokem možnost centrálního vyhledávání pomocí tzv. discovery služby. To umožní uživatelům vyhledávat v různých zdrojích z jednoho rozhraní. +Pro knihovny, které mají více různých typů informačních zdrojů, může být vhodným krokem zavedení centrálního vyhledávání pomocí tzv. discovery služby. Ta umožní uživatelům vyhledávat v různých zdrojích z jednoho rozhraní.
 <WRAP center round tip > <WRAP center round tip >
-Jako [[aks:discovery_system|discovery rozhraní]] lze využít také portál Knihovny.cz+Jako [[aks:discovery_systemy|discovery rozhraní]] lze využít také portál Knihovny.cz
 </WRAP> </WRAP>
  
  
 ===== - Zapojení do kooperativních projektů ===== ===== - Zapojení do kooperativních projektů =====
-Knihovna i její uživatelé mohou mít užitek ze sdílených služeb a katalogů. Může jít např. o zapojení do portálu [[https://www.knihovny.cz/|Knihovny.cz]], služby [[https://ziskej-info.techlib.cz/|Získej]] nebo do dalších [[aks:kooperativni_projekty|kooperativních projektů]].+Knihovna i její uživatelé mohou mít užitek ze sdílených služeb a katalogů. Může jít např. o zapojení do portálu [[https://www.knihovny.cz/|Knihovny.cz]], služby [[https://ziskej-info.techlib.cz/|Získej]] nebo do dalších [[aks:kooperativni_projekty_v_cr|kooperativních projektů]].
  
 -------------------------------------------- --------------------------------------------
  
 <WRAP center round info> <WRAP center round info>
-==== Doporučené zdroje a odkazy =====+===== Doporučené zdroje =====
   * [[http://itlib.cvtisr.sk/archiv/2013/2/standardy-a-pravidla-pro-technologii-rfid.html?page_id=2461|Standardy a pravidla pro technologii RFID ]]   * [[http://itlib.cvtisr.sk/archiv/2013/2/standardy-a-pravidla-pro-technologii-rfid.html?page_id=2461|Standardy a pravidla pro technologii RFID ]]
   * [[https://ziskej-info.techlib.cz/info-pro-knihovny|Získej: Pro knihovny]]   * [[https://ziskej-info.techlib.cz/info-pro-knihovny|Získej: Pro knihovny]]
Řádek 40: Řádek 40:
 </WRAP> </WRAP>
  
- +<-pracovni_postupy_a_procesy|7. Pracovní postupy a procesy^obsah|Obsah^technologicky_plan|9. Technologický plán->
  
aks/nove_technologie_a_sluzby.1568808525.txt.gz · Poslední úprava: 2019/09/18 14:08 autor: eva