Jak řídit knihovnu

Příručka pro začínající vedoucí/ředitele knihoven

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


rizeni:knihovni_sluzby

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
rizeni:knihovni_sluzby [2022/03/25 19:16]
linda
rizeni:knihovni_sluzby [2022/03/28 15:37] (aktuální)
linda
Řádek 179: Řádek 179:
  
 **Vlhkost** v prostorách skladišť s knihovními jednotkami je stanovena 35–50 % relativní vlhkosti.((ATELIER ATREA. //Doporučení pro výstavbu, rekonstrukci a zařizování knihoven zřizovaných a/nebo provozovaných obcemi na území České republiky// [online]. Praha: Národní knihovna České republiky – Knihovnický institut, 2012, s. 12 [cit. 2022-03-22]. Dostupné z: https://ipk.nkp.cz/docs/Doporuceni_Vystavba_07_05_2012DEF.pdf.)) **Vlhkost** v prostorách skladišť s knihovními jednotkami je stanovena 35–50 % relativní vlhkosti.((ATELIER ATREA. //Doporučení pro výstavbu, rekonstrukci a zařizování knihoven zřizovaných a/nebo provozovaných obcemi na území České republiky// [online]. Praha: Národní knihovna České republiky – Knihovnický institut, 2012, s. 12 [cit. 2022-03-22]. Dostupné z: https://ipk.nkp.cz/docs/Doporuceni_Vystavba_07_05_2012DEF.pdf.))
- 
 <WRAP center info> <WRAP center info>
-Podrobně o této problematice pojednávají studijní texty  [[https://www.msvk.cz/data/filemanager/source/studijn%C3%AD%20texty%20pro%20knihovn%C3%ADky/2021/15_Dostalova_Komplexni%20sprava%20a%20organizace%20knihovn%C3%ADho%20fondu.pdf|Komplexní správa a organizace knihovního fondu v rámci instituce]], kapitola 7.+Podrobně o této problematice pojednávají studijní texty [[https://www.msvk.cz/data/filemanager/source/studijn%C3%AD%20texty%20pro%20knihovn%C3%ADky/2021/15_Dostalova_Komplexni%20sprava%20a%20organizace%20knihovn%C3%ADho%20fondu.pdf|Komplexní správa a organizace knihovního fondu v rámci instituce]], kapitola 7.
 </WRAP> </WRAP>
  
  
 <WRAP center info> <WRAP center info>
-[[https://ipk.nkp.cz/docs/Doporuceni_Vystavba_07_05_2012DEF.pdf |Doporučení pro výstavbu, rekonstrukci a zařizování knihoven zřizovaných a/nebo provozovaných obcemi na území České republiky.]] +__ BROKEN-LINK:[[https://ipk.nkp.cz/docs/Doporuceni_Vystavba_07_05_2012DEF.pdf |Doporučení pro výstavbu, rekonstrukci a zařizování knihoven zřizovaných a/nebo provozovaných obcemi na území České republiky.]]LINK-BROKEN__ 
  
 [[https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&amp;doc_number=000087511&amp;local_base=KKL|ČSN ISO 11799 ]] – tato mezinárodní norma stanoví charakteristiky univerzálních depozitářů užívaných pro dlouhodobé uložení archivních a knihovních dokumentů. Zabývá se umístěním a konstrukcí budov a instalacemi a vybavením, které mají být používány. Vztahuje se na všechny archivní a knihovní dokumenty, které jsou uloženy v univerzálních depozitářích, kde mohou být společně uloženy různé nosiče.  [[https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&amp;doc_number=000087511&amp;local_base=KKL|ČSN ISO 11799 ]] – tato mezinárodní norma stanoví charakteristiky univerzálních depozitářů užívaných pro dlouhodobé uložení archivních a knihovních dokumentů. Zabývá se umístěním a konstrukcí budov a instalacemi a vybavením, které mají být používány. Vztahuje se na všechny archivní a knihovní dokumenty, které jsou uloženy v univerzálních depozitářích, kde mohou být společně uloženy různé nosiče. 
Řádek 379: Řádek 378:
  
 <WRAP center info> <WRAP center info>
-Studijní materiál  [[https://1url.cz/2KaML|Poskytování bibliografických a rešeršních služeb ze specializovaných zdrojů v knihovnách]] blíže pojednává o digitálních knihovnách v ČR, o zahraničních zdrojích i licenčních podmínkách jednotlivých databází.+Studijní materiál [[https://www.msvk.cz/data/filemanager/source/studijn%c3%ad%20texty%20pro%20knihovn%c3%adky/9_Poskytov%c3%a1n%c3%ad_bibliografick%c3%bdch_a_re%c5%a1er%c5%a1n%c3%adch_slu%c5%beeb_Konvi%c4%8dkov%c3%a1.pdf|Poskytování bibliografických a rešeršních služeb ze specializovaných zdrojů v knihovnách]] blíže pojednává o digitálních knihovnách v ČR, o zahraničních zdrojích i licenčních podmínkách jednotlivých databází.
 </WRAP> </WRAP>
  
rizeni/knihovni_sluzby.txt · Poslední úprava: 2022/03/28 15:37 autor: linda