Jak řídit knihovnu

Příručka pro začínající vedoucí/ředitele knihoven

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


rizeni:kdyz_potrebujete_vic

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
rizeni:kdyz_potrebujete_vic [2021/12/26 10:47]
maries [TDKIV]
rizeni:kdyz_potrebujete_vic [2022/03/28 15:36] (aktuální)
linda
Řádek 1: Řádek 1:
 ====== Když potřebujete víc... ====== ====== Když potřebujete víc... ======
  
-====== … přečíst ======+===== … přečíst =====
  
-==== Národní knihovna České republiky – Knihovnický institut ====+=== Národní knihovna České republiky – Knihovnický institut ===
  
  
-  *  [[https://ipk.nkp.cz/homepage-ipk|Informace pro knihovny]]  +  *  [[https://ipk.nkp.cz/|Informace pro knihovny]]  
-==== Ministerstvo kultury České republiky ====+=== Ministerstvo kultury České republiky ===
    
  
     * [[https://www.mkcr.cz/literatura-a-knihovny-1123.html |Literatura a knihovny]]       * [[https://www.mkcr.cz/literatura-a-knihovny-1123.html |Literatura a knihovny]]  
  
-==== Moravská zemská knihovna v Brně  ====+=== Moravská zemská knihovna v Brně  ===
  
   *  [[https://mcvrk.mzk.cz/|Metodické centrum pro výstavbu a rekonstrukci knihoven]]    *  [[https://mcvrk.mzk.cz/|Metodické centrum pro výstavbu a rekonstrukci knihoven]] 
-====  Knihovnické časopisy ====+===  Knihovnické časopisy ===
  
    
Řádek 26: Řádek 26:
   * [[https://www.svkhk.cz/Pro-knihovny/Zpravodaj-U-nas.aspx|Zpravodaj U nás]]   * [[https://www.svkhk.cz/Pro-knihovny/Zpravodaj-U-nas.aspx|Zpravodaj U nás]]
   * [[https://ipk.nkp.cz/oborove-baze-dat/06_Knihovnicka_a.htm|ostatní knihovnické časopisy]]     * [[https://ipk.nkp.cz/oborove-baze-dat/06_Knihovnicka_a.htm|ostatní knihovnické časopisy]]  
-==== TDKIV ====+=== TDKIV ===
  
  
   * [[https://tdkiv.nkp.cz/|Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy]]    * [[https://tdkiv.nkp.cz/|Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy]] 
-====== … slyšet ======+===== … slyšet =====
  
   * Navštivte některou z konferencí, workshop nebo seminář organizovaný knihovnou.    * Navštivte některou z konferencí, workshop nebo seminář organizovaný knihovnou. 
  
-====== … vidět ======+===== … vidět =====
  
   * Krajské knihovny a jejich  [[https://ipk.nkp.cz/programy-podpory/regionalni-funkce-verejnych-knihoven/adresar-metodickych-oddeleni-krajskych-a-poverenych-knihoven|metodická centra]] vám mohou zprostředkovat ukázky dobrých knihoven přímo v terénu.    * Krajské knihovny a jejich  [[https://ipk.nkp.cz/programy-podpory/regionalni-funkce-verejnych-knihoven/adresar-metodickych-oddeleni-krajskych-a-poverenych-knihoven|metodická centra]] vám mohou zprostředkovat ukázky dobrých knihoven přímo v terénu. 
Řádek 40: Řádek 40:
  
  
-====== … vyzkoušet ======+===== … vyzkoušet =====
  
   * Navštivte některou knihovnu odpovídající velikosti, sdílejte příklady dobré praxe.    * Navštivte některou knihovnu odpovídající velikosti, sdílejte příklady dobré praxe. 
   * Zapojte se do projektu [[https://www.benchmarkingknihoven.cz/|Benchmarking knihoven.]]    * Zapojte se do projektu [[https://www.benchmarkingknihoven.cz/|Benchmarking knihoven.]] 
  
-====== … poradit ======+===== … poradit =====
  
   * Obraťte se na svého  [[https://ipk.nkp.cz/programy-podpory/regionalni-funkce-verejnych-knihoven/adresar-metodickych-oddeleni-krajskych-a-poverenych-knihoven|regionálního nebo krajského metodika]] a chtějte po něm informace, doporučení nebo odkaz, kde hledat dál.    * Obraťte se na svého  [[https://ipk.nkp.cz/programy-podpory/regionalni-funkce-verejnych-knihoven/adresar-metodickych-oddeleni-krajskych-a-poverenych-knihoven|regionálního nebo krajského metodika]] a chtějte po něm informace, doporučení nebo odkaz, kde hledat dál. 
  
 +===== E-konference pro knihovny =====
 +
 +S knihovnami můžete komunikovat i napříč celou Českou republikou, a to pomocí různých  [[https://ipk.nkp.cz/adresare-e-konference/diskusni-konference|diskuzních e-konferencí,]]  které mají různá zaměření. 
 +
 +
 +
 +<-knihovnicke_organizace_a_instituce|14. Knihovnické organizace a spolupracující instituce ^obsah|Obsah^literatura|Literatura->
rizeni/kdyz_potrebujete_vic.1640512073.txt.gz · Poslední úprava: 2021/12/26 10:47 autor: maries