Jak řídit knihovnu

Příručka pro začínající vedoucí/ředitele knihoven

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


rizeni:jste_reditel

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revizePředchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
rizeni:jste_reditel [2021/12/08 09:05] mariesrizeni:jste_reditel [2021/12/08 12:41] (aktuální) maries
Řádek 13: Řádek 13:
  
 Výběrové řízení, přihláška, životopis, motivační dopis, lustrační osvědčení, koncepce rozvoje knihovny. Výběrové řízení, přihláška, životopis, motivační dopis, lustrační osvědčení, koncepce rozvoje knihovny.
- 
- 
- 
  
 ===== Výběrové řízení ===== ===== Výběrové řízení =====
Řádek 46: Řádek 43:
 **4. Originál výpisu z evidence Rejstříku trestů, ne starší než 3 měsíce** **4. Originál výpisu z evidence Rejstříku trestů, ne starší než 3 měsíce**
  
-Výpis z evidence Rejstříku trestů získáte na terminálu Czech Point  – na poštách, úřadech apod.+Výpis z evidence Rejstříku trestů získáte na terminálu [[https://www.czechpoint.cz/public/|Czech Point]] – na poštách, úřadech apod.
  
 **5. Ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání** **5. Ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání**
Řádek 77: Řádek 74:
  
  
-<-uvod|Úvod^obsah|Obsah^verejna_knihovna|2. Veřejná knihovna->+<-obsah|Obsah^obsah|Obsah^ verejna_knihovna|2. Veřejná knihovna->
  
  
rizeni/jste_reditel.1638950722.txt.gz · Poslední úprava: 2021/12/08 09:05 autor: maries