Jak řídit knihovnu

Příručka pro začínající vedoucí/ředitele knihoven

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


rizeni:jste_reditel

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revizePředchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
rizeni:jste_reditel [2021/12/08 08:58] mariesrizeni:jste_reditel [2021/12/08 12:41] (aktuální) maries
Řádek 10: Řádek 10:
   * Koncepce rozvoje knihovny   * Koncepce rozvoje knihovny
  
-Klíčová slova +**Klíčová slova**
-Výběrové řízení, přihláška, životopis, motivační dopis, lustrační osvědčení, koncepce rozvoje knihovny.+
  
 +Výběrové řízení, přihláška, životopis, motivační dopis, lustrační osvědčení, koncepce rozvoje knihovny.
  
 ===== Výběrové řízení ===== ===== Výběrové řízení =====
Řádek 35: Řádek 35:
 Životopis je souhrnem informací o vašem vzdělání, praxi a dalších dovednostech. Měl by být přehledný, aby personalisté během krátké chvíle zjistili vše potřebné. Není potřeba se příliš rozepisovat, stačí stručné odrážky a základní údaje, případně krátká věta, např. k doplnění informace o praxi.  Životopis je souhrnem informací o vašem vzdělání, praxi a dalších dovednostech. Měl by být přehledný, aby personalisté během krátké chvíle zjistili vše potřebné. Není potřeba se příliš rozepisovat, stačí stručné odrážky a základní údaje, případně krátká věta, např. k doplnění informace o praxi. 
  
-Šablony životopisů naleznete na internetu, např. Europass , Životopisy.cz  a mnohé další. Některé jsou doplněny i cizojazyčnou verzí. Životopis je vhodné doplnit fotografií. +Šablony životopisů naleznete na internetu, např. [[https://europass.cz/|Europass]] [[https://www.zivotopisy.cz/jak-napsat-zivotopis|životopisy]] a mnohé další. Některé jsou doplněny i cizojazyčnou verzí. Životopis je vhodné doplnit fotografií. 
  
 **3. Motivační dopis** **3. Motivační dopis**
Řádek 43: Řádek 43:
 **4. Originál výpisu z evidence Rejstříku trestů, ne starší než 3 měsíce** **4. Originál výpisu z evidence Rejstříku trestů, ne starší než 3 měsíce**
  
-Výpis z evidence Rejstříku trestů získáte na terminálu Czech Point  – na poštách, úřadech apod.+Výpis z evidence Rejstříku trestů získáte na terminálu [[https://www.czechpoint.cz/public/|Czech Point]] – na poštách, úřadech apod.
  
 **5. Ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání** **5. Ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání**
Řádek 74: Řádek 74:
  
  
-<-uvod|Úvod^obsah|Obsah^verejna_knihovna|2. Veřejná knihovna->+<-obsah|Obsah^obsah|Obsah^ verejna_knihovna|2. Veřejná knihovna->
  
  
rizeni/jste_reditel.1638950319.txt.gz · Poslední úprava: 2021/12/08 08:58 autor: maries