Jak řídit knihovnu

Příručka pro začínající vedoucí/ředitele knihoven

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


rizeni:jste_reditel

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revizePředchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
rizeni:jste_reditel [2021/12/07 09:04] mariesrizeni:jste_reditel [2021/12/08 12:41] (aktuální) maries
Řádek 1: Řádek 1:
-====== -#Stáváte se ředitelem/vedoucím knihovny ======+====== -#Stáváte se ředitelem/vedoucím knihovny ====== 
 + 
 +Tato kapitola vás provede výběrovým řízením na pozici ředitele knihovny a shrne všechny dokumenty, které je nutné při řízení předložit. 
 + 
 +**Hlavní body kapitoly** 
 + 
 +  * Výběrové řízení na ředitele knihovny 
 +  * Přihláška, životopis, motivační dopis 
 +  * Výpis z evidence rejstříku trestů, lustrační ověření 
 +  * Koncepce rozvoje knihovny 
 + 
 +**Klíčová slova** 
 + 
 +Výběrové řízení, přihláška, životopis, motivační dopis, lustrační osvědčení, koncepce rozvoje knihovny.
  
 ===== Výběrové řízení ===== ===== Výběrové řízení =====
Řádek 22: Řádek 35:
 Životopis je souhrnem informací o vašem vzdělání, praxi a dalších dovednostech. Měl by být přehledný, aby personalisté během krátké chvíle zjistili vše potřebné. Není potřeba se příliš rozepisovat, stačí stručné odrážky a základní údaje, případně krátká věta, např. k doplnění informace o praxi.  Životopis je souhrnem informací o vašem vzdělání, praxi a dalších dovednostech. Měl by být přehledný, aby personalisté během krátké chvíle zjistili vše potřebné. Není potřeba se příliš rozepisovat, stačí stručné odrážky a základní údaje, případně krátká věta, např. k doplnění informace o praxi. 
  
-Šablony životopisů naleznete na internetu, např. Europass , Životopisy.cz  a mnohé další. Některé jsou doplněny i cizojazyčnou verzí. Životopis je vhodné doplnit fotografií. +Šablony životopisů naleznete na internetu, např. [[https://europass.cz/|Europass]] [[https://www.zivotopisy.cz/jak-napsat-zivotopis|životopisy]] a mnohé další. Některé jsou doplněny i cizojazyčnou verzí. Životopis je vhodné doplnit fotografií. 
  
 **3. Motivační dopis** **3. Motivační dopis**
Řádek 30: Řádek 43:
 **4. Originál výpisu z evidence Rejstříku trestů, ne starší než 3 měsíce** **4. Originál výpisu z evidence Rejstříku trestů, ne starší než 3 měsíce**
  
-Výpis z evidence Rejstříku trestů získáte na terminálu Czech Point  – na poštách, úřadech apod.+Výpis z evidence Rejstříku trestů získáte na terminálu [[https://www.czechpoint.cz/public/|Czech Point]] – na poštách, úřadech apod.
  
 **5. Ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání** **5. Ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání**
Řádek 54: Řádek 67:
 Pokud nejste zaměstnancem knihovny, ve které usilujete o pozici ředitele, seznamte se s jejími základními dokumenty, například statutem, stávající koncepcí, organizací apod. Zajímejte se o provoz knihovny nejlépe tak, že se stanete jejím registrovaným uživatelem a sami si otestujete její základní služby. Pokud nejste zaměstnancem knihovny, ve které usilujete o pozici ředitele, seznamte se s jejími základními dokumenty, například statutem, stávající koncepcí, organizací apod. Zajímejte se o provoz knihovny nejlépe tak, že se stanete jejím registrovaným uživatelem a sami si otestujete její základní služby.
  
-Pokud u výběrového řízení uspějete, můžete pro svou další práci využít následující doporučení.+<WRAP center round box 100%> 
 +**Pokud u výběrového řízení uspějete, můžete pro svou další práci využít následující doporučení. 
 +** 
 +</WRAP> 
  
  
-<-uvod|1. Úvod^obsah|Obsah^verejna_knihovna|3. Veřejná knihovna->+<-obsah|Obsah^obsah|Obsah^ verejna_knihovna|2. Veřejná knihovna->
  
  
rizeni/jste_reditel.1638864255.txt.gz · Poslední úprava: 2021/12/07 09:04 autor: maries