Jak řídit knihovnu

Příručka pro začínající vedoucí/ředitele knihoven

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


rizeni:informace_pro_editory

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
rizeni:informace_pro_editory [2021/10/31 21:21]
test [Užitečné klávesové zkratky pro editaci DokuWiki]
rizeni:informace_pro_editory [2021/11/04 19:33] (aktuální)
eva [Užitečné klávesové zkratky pro editaci DokuWiki]
Řádek 1: Řádek 1:
-====== Informace pro editory ======+====== Pracovní informace pro editory příručky ======
  
 +[[https://youtu.be/MY0b00m65lY?t=433|Orientace v příručce pro uživatele]] - část videonávodu k příručce o přístupnosti (čas 7:13)
  
 +===== Testovací stránky =====
  
 +  * [[rizeni:test1|Testovací stránka 1]]
 +  * [[rizeni:test2|Testovací stránka 2]]
 +  * [[rizeni:test3|Testovací stránka 3]]
 +  * [[rizeni:test4|Testovací stránka 4]]
 +  * [[rizeni:test5|Testovací stránka 5]]
  
-===== Wiki syntaxe ===== 
  
-[[doku>cs:wiki:syntax | Jak editovat DokuWiki]]  (wiki syntax)+[[http://zhola.com/zaslo/lic.php?limit=1000&odstavce=odst|Generátor náhodného textu]] pro účely testování 
 +===== Jak editovat DokuWiki ===== 
 + 
 +[[doku>cs:wiki:syntax | Wiki syntaxe]] 
 + 
 + 
 +===== Přidání nové stránky do příručky ===== 
 +Nové stránky se vytvářejí vložením odkazu na novou stránku do nějaké existující stránky. 
 + 
 +  - Najděte si stránku Obsah a klikněte na tlačítko Editovat. 
 +  - Umístěte kurzor na místo v textu, kam chcete odkaz na novou stránku vložit a klikněte na ikonu pro vložení interního odkazu, viz obrázek 1. \\  \\ //Obr. 1 - tlačítko pro vložení interního odkazu// \\ {{:rizeni:tlacitko_interni_odkaz.png| Obr. 1 - tlačítko pro vložení interního odkazu}}.   
 +  - Po otevření //Průvodce odkazy// zadejte do pole // Odkaz na // za označení jmenného prostoru (hned za dvojtečku - bez mezerystručný název stránky, který se zobrazí ve webové adrese, viz obr. 2, a poté stiskněte klávesu //Enter//. <WRAP center  box> Názvy pro webové adresy maximálně zkracujte. Používejte malá písmena bez diakritiky. Pokud potřebujete použít víceslovný odkaz, oddělte jednotlivá slova znakem podtržítka  (_). Například pro stránku Veřejná knihovna použijte „verejna_knihovna“ </WRAP> //Obr. 2 -Zadání názvu stránky do průvodce odkazy// \\ {{:rizeni:pruvodce_odkazy.png|Obr. 2 - Zadání názvu stránky do průvodce odkazy}}  
 +  - Po vložení názvu stránky do //Průvodce odkazy// se do editované stránky vloží odkaz na novou, prozatím neexistující stránku. viz obrázek 3. Po vložení odkazu editovanou stránku uložte. Protože nová stránka  ještě neexistuje, odkaz se zobrazuje červeně, viz obrázek 4. \\ \\  //Obrázek 3 - Odkaz vložený do textu editované stránky//  \\ {{:rizeni:odkaz_na_novou_stranku_editace.png|Obrázek 3 - Odkaz vložený do textu editované stránky}} \\  \\ //Obr. 4 - odkaz na neexistující stránku// \\ {{:rizeni:odkaz_ulozeny.png|Obr. 4 - odkaz na neexistující stránku}} 
 +  - Klikněte na odkaz na novou stránku, viz obrázek 5. Zobrazí se informace, že stránka ještě neexistuje. Stránky vytvoříte kliknutím na ikonu Vytvořit novou stránku na svislé liště s ikonami \\  \\ //Obr. 5 - vytvoření nové stránky// \\ {{:rizeni:vytvorit_stranku.png|Obr. 5 - vytvoření nové stránky}} 
 +  - Vložte do stránky její název, tak jak se má zobrazovat v textu, a kliknutím na ikonu pro //Nadpis stejné úrovně// text označte jako hlavní nadpis, viz obrázek 6. Po uložení nové stránky se hlavní nadpis  automaticky vloží do textu odkazu na všech stránkách, kde se odkaz na novou stránku nachází, viz obrázek 7.  \\  \\ //Obr. 6 - vložení hlavního nadpisu do stránky//. {{:rizeni:vlozeni_hlavniho_nadpisu.png|}} \\ \\ //Obr. 7 - Zobrazení textu odkazu podle nadpisu stránky//  \\ {{:rizeni:zobrazeni_odkazu_nove_stranky.png|}}
  
  
Řádek 12: Řádek 32:
  
  
-^ Znak ^ Klávesová zkratka ^ Kdy se používá ^ Příklad syntaxe při editaci DokuWiki ^+^ Znak ^ Klávesová zkratka ^ Používá se např. pro ^ Příklad syntaxe při editaci DokuWiki ^
 | **%%|%%** | **Alt + w** | Formátování tabulek \\ Odkazy: oddělovač URL od názvu odkazu| Řádek tabulky: // %% | buňka tabulky 1 | buňka tabulky 2 |%%// \\ Odkazy:  %% [[ URL | popis odkazu ]]%% | | **%%|%%** | **Alt + w** | Formátování tabulek \\ Odkazy: oddělovač URL od názvu odkazu| Řádek tabulky: // %% | buňka tabulky 1 | buňka tabulky 2 |%%// \\ Odkazy:  %% [[ URL | popis odkazu ]]%% |
 | **%%\%%** | **Alt + q** | zalomení textu bez nového odstavce (např. uvnitř seznamu) | //%% konec řádku \\ začátek řádku %%// | | **%%\%%** | **Alt + q** | zalomení textu bez nového odstavce (např. uvnitř seznamu) | //%% konec řádku \\ začátek řádku %%// |
rizeni/informace_pro_editory.1635711702.txt.gz · Poslední úprava: 2021/10/31 21:21 autor: test