Jak řídit knihovnu

Příručka pro začínající vedoucí/ředitele knihoven

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


rizeni:hospodareni_s_majetkem

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
rizeni:hospodareni_s_majetkem [2022/03/25 14:56]
linda
rizeni:hospodareni_s_majetkem [2022/03/28 15:34] (aktuální)
linda
Řádek 143: Řádek 143:
  
 <WRAP center tip 100%> <WRAP center tip 100%>
-**Na knihovní fond se nevztahuje povinnost každoroční inventarizace** – zde jde o výjimku ze zákona o účetnictví, která je ošetřena tím, že knihovna je evidována v databázi MK ČR viz kapitola Evidence knihoven).+**Na knihovní fond se nevztahuje povinnost každoroční inventarizace** – zde jde o výjimku ze zákona o účetnictví, která je ošetřena tím, že knihovna je evidována v databázi MK ČR – viz kapitola Evidence knihoven).
 </WRAP> </WRAP>
  
Řádek 234: Řádek 234:
   *  [[https://mrp.cz/|MRP-Informatics, s.r.o.]],      *  [[https://mrp.cz/|MRP-Informatics, s.r.o.]],   
   *  [[https://www.stormware.cz/|STORMWARE s.r.o.]],     *  [[https://www.stormware.cz/|STORMWARE s.r.o.]],  
-  *  [[http://www.acedesign.cz/?q=produkty/ace-ucto|ACE Design, s.r.o.]] apod.+  *  [[https://www.acedesign.cz/?q=produkty/ace-ucto|ACE Design, s.r.o.]] apod.
  
 Velmi inspirativní a průkopnický počin realizovala Knihovna Jiřího Mahena v Brně v rámci projektu  [[https://www.kjm.cz/moderni-knihovna |Moderní a efektivně řízená přátelská knihovna.]] Cílem projektu bylo propojení knihovního SW s ekonomickou agendou a spisovou službou, zajištění bezpečného sdílení dokumentů, zvýšení možností manažerské kontroly hospodaření, projektového řízení či nástroje podporující profesní vzdělávání.  Velmi inspirativní a průkopnický počin realizovala Knihovna Jiřího Mahena v Brně v rámci projektu  [[https://www.kjm.cz/moderni-knihovna |Moderní a efektivně řízená přátelská knihovna.]] Cílem projektu bylo propojení knihovního SW s ekonomickou agendou a spisovou službou, zajištění bezpečného sdílení dokumentů, zvýšení možností manažerské kontroly hospodaření, projektového řízení či nástroje podporující profesní vzdělávání. 
rizeni/hospodareni_s_majetkem.1648216561.txt.gz · Poslední úprava: 2022/03/25 14:56 autor: linda