Jak řídit knihovnu

Příručka pro začínající vedoucí/ředitele knihoven

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


rizeni:hospodareni_s_majetkem

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
rizeni:hospodareni_s_majetkem [2022/03/24 15:11]
linda
rizeni:hospodareni_s_majetkem [2022/03/28 15:34] (aktuální)
linda
Řádek 143: Řádek 143:
  
 <WRAP center tip 100%> <WRAP center tip 100%>
-**Na knihovní fond se nevztahuje povinnost každoroční inventarizace** – zde jde o výjimku ze zákona o účetnictví, která je ošetřena tím, že knihovna je evidována v databázi MK ČR viz kapitola Evidence knihoven).+**Na knihovní fond se nevztahuje povinnost každoroční inventarizace** – zde jde o výjimku ze zákona o účetnictví, která je ošetřena tím, že knihovna je evidována v databázi MK ČR – viz kapitola Evidence knihoven).
 </WRAP> </WRAP>
  
Řádek 199: Řádek 199:
 **Prioritou volby vhodného účetního systému pro knihovnu by rovněž mělo být:** **Prioritou volby vhodného účetního systému pro knihovnu by rovněž mělo být:**
  
-  * bezpečné propojení s dalšími informačními systémy a nástroji, včetně systémů provozovaných státem, např. centrálním systémem účetních informací státu (CSÚIS),((Státní pokladna [online]. Ministerstvo financí České republiky [cit. 2021-03-01]. Dostupné z: https://www.statnipokladna.cz/cs/csuis)) +  * bezpečné propojení s dalšími informačními systémy a nástroji, včetně systémů provozovaných státem, např. centrálním systémem účetních informací státu (CSÚIS),((S//Státní pokladna// [online]. Praha: Ministerstvo financí České republiky [cit. 2021-03-01]. Dostupné z: https://www.statnipokladna.cz/cs/csuis)) 
   * promyšlená volba umístění dat.   * promyšlená volba umístění dat.
  
Řádek 234: Řádek 234:
   *  [[https://mrp.cz/|MRP-Informatics, s.r.o.]],      *  [[https://mrp.cz/|MRP-Informatics, s.r.o.]],   
   *  [[https://www.stormware.cz/|STORMWARE s.r.o.]],     *  [[https://www.stormware.cz/|STORMWARE s.r.o.]],  
-  *  [[http://www.acedesign.cz/?q=produkty/ace-ucto|ACE Design, s.r.o.]] apod.+  *  [[https://www.acedesign.cz/?q=produkty/ace-ucto|ACE Design, s.r.o.]] apod.
  
 Velmi inspirativní a průkopnický počin realizovala Knihovna Jiřího Mahena v Brně v rámci projektu  [[https://www.kjm.cz/moderni-knihovna |Moderní a efektivně řízená přátelská knihovna.]] Cílem projektu bylo propojení knihovního SW s ekonomickou agendou a spisovou službou, zajištění bezpečného sdílení dokumentů, zvýšení možností manažerské kontroly hospodaření, projektového řízení či nástroje podporující profesní vzdělávání.  Velmi inspirativní a průkopnický počin realizovala Knihovna Jiřího Mahena v Brně v rámci projektu  [[https://www.kjm.cz/moderni-knihovna |Moderní a efektivně řízená přátelská knihovna.]] Cílem projektu bylo propojení knihovního SW s ekonomickou agendou a spisovou službou, zajištění bezpečného sdílení dokumentů, zvýšení možností manažerské kontroly hospodaření, projektového řízení či nástroje podporující profesní vzdělávání. 
  
-Za realizaci tohoto projektu získala Knihovna Jiřího Mahena v Brně cenu CNZ, která je udělována projektům s mimořádným přínosem pro oblast digitální kontinuity, důvěryhodnosti a dlouhodobého ukládání digitálních dokumentů.(( NIVNICKÁ, Libuše a Gabriela OBSTOVÁ. Moderní a efektivně řízená přátelská knihovna. Knihovna Jiřího Mahena v Brně, 2019. Dostupné také z: https://www.kfbz.cz/sites/default/files/souboryredakce/kjm_zlin_prezentace_moderni_final.pdf))  +Za realizaci tohoto projektu získala Knihovna Jiřího Mahena v Brně cenu CNZ, která je udělována projektům s mimořádným přínosem pro oblast digitální kontinuity, důvěryhodnosti a dlouhodobého ukládání digitálních dokumentů.((NIVNICKÁ, Libuše a Gabriela OBSTOVÁ. Moderní a efektivně řízená přátelská knihovna. In: //Elektronické služby knihoven V. // [online]. Zlín: Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně, 14. 5. 2019 [cit. 2022-03-22]. 35 snímků. Dostupné z: https://www.kfbz.cz/sites/default/files/souboryredakce/kjm_zlin_prezentace_moderni_final.pdf))  
  
 <WRAP center info 100%> <WRAP center info 100%>
rizeni/hospodareni_s_majetkem.1648131065.txt.gz · Poslední úprava: 2022/03/24 15:11 autor: linda