Jak řídit knihovnu

Příručka pro začínající vedoucí/ředitele knihoven

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


rizeni:hospodareni_s_majetkem

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
rizeni:hospodareni_s_majetkem [2022/02/25 09:13]
maries [Informační technologické systémy v knihovně]
rizeni:hospodareni_s_majetkem [2022/03/28 15:34]
linda
Řádek 53: Řádek 53:
  
 <WRAP center info> <WRAP center info>
-Nájem vzniká na základě písemné nájemní smlouvy,((HANZLOVÁ, Olga. Majetek - předání nemovitého majetku zřizovatele příspěvkové organizaci. Verlag Dashöfer, 2016.)) kterou pronajímatel přenechává nájemci za nájemné nebytových prostor do užívání podle  [[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-89|Zákona č. 89/2012 Sb.,]] občanský zákoník.+Nájem vzniká na základě písemné nájemní smlouvy, kterou pronajímatel přenechává nájemci za nájemné nebytových prostor do užívání podle [[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-89|Zákona č. 89/2012 Sb.,]] občanský zákoník.
 </WRAP> </WRAP>
  
Řádek 113: Řádek 113:
  
 <WRAP center info> <WRAP center info>
- [[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1991-563|Zákon č. 563/1991 Sb.,]] o účetnictví.+ [[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1991-563|Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví]].
  
- [[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2010-270|Vyhláška č. 270/2010 Sb.,]] o inventarizaci majetku a závazků.+ [[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2010-270|Vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků]].
 </WRAP> </WRAP>
  
Řádek 133: Řádek 133:
  
 <WRAP center info> <WRAP center info>
-Podrobněji viz [[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2010-270|vyhláška č. 270/2010 Sb., ]] o inventarizaci majetku a závazků.+Podrobněji viz [[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2010-270|vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků]].
  
 Zajištění této povinnosti provádí knihovna vnitřním předpisem. Zajištění této povinnosti provádí knihovna vnitřním předpisem.
Řádek 143: Řádek 143:
  
 <WRAP center tip 100%> <WRAP center tip 100%>
-**Na knihovní fond se nevztahuje povinnost každoroční inventarizace** – zde jde o výjimku ze zákona o účetnictví, která je ošetřena tím, že knihovna je evidována v databázi MK ČR viz kapitola Evidence knihoven).+**Na knihovní fond se nevztahuje povinnost každoroční inventarizace** – zde jde o výjimku ze zákona o účetnictví, která je ošetřena tím, že knihovna je evidována v databázi MK ČR – viz kapitola Evidence knihoven).
 </WRAP> </WRAP>
  
Řádek 199: Řádek 199:
 **Prioritou volby vhodného účetního systému pro knihovnu by rovněž mělo být:** **Prioritou volby vhodného účetního systému pro knihovnu by rovněž mělo být:**
  
-  * bezpečné propojení s dalšími informačními systémy a nástroji, včetně systémů provozovaných státem, např. centrálním systémem účetních informací státu (CSÚIS),((Státní pokladna [online]. Ministerstvo financí České republiky [cit. 2021-03-01]. Dostupné z: https://www.statnipokladna.cz/cs/csuis)) +  * bezpečné propojení s dalšími informačními systémy a nástroji, včetně systémů provozovaných státem, např. centrálním systémem účetních informací státu (CSÚIS),((S//Státní pokladna// [online]. Praha: Ministerstvo financí České republiky [cit. 2021-03-01]. Dostupné z: https://www.statnipokladna.cz/cs/csuis)) 
   * promyšlená volba umístění dat.   * promyšlená volba umístění dat.
  
Řádek 211: Řádek 211:
   * stupeň zabezpečení celého systému záleží zcela na knihovně,   * stupeň zabezpečení celého systému záleží zcela na knihovně,
   * řešení jsou většinou plně přizpůsobitelná (nicméně přizpůsobení bývají většinou nákladná),   * řešení jsou většinou plně přizpůsobitelná (nicméně přizpůsobení bývají většinou nákladná),
-  * za SW licence platí knihovna pouze jednou, dále hradí jen roční servisní a udržovací poplatky. +  * za softwarové licence platí knihovna pouze jednou, dále hradí jen roční servisní a udržovací poplatky. 
  
-Software as a Service (SaaS) – Cloud – software je hostován centrálně u poskytovatele systému. +Software as a Service (SaaS) – cloud – software je hostován centrálně u poskytovatele systému. 
  
 **Výhody:** **Výhody:**
Řádek 229: Řádek 229:
 **Poskytovatelé účetních systémů v knihovnách (příklady):** **Poskytovatelé účetních systémů v knihovnách (příklady):**
  
-  *  [[https://www.gordic.cz/|GORDIC spol. s r.o.  ]]  +Mezi často používané ekonomické systémy v knihovnách patří: 
-  *  [[https://mrp.cz/|MRP-Informatics, s.r.o.]]    + 
-  *  [[https://www.stormware.cz/|STORMWARE s.r.o. ]]   +  *  [[https://www.gordic.cz/|GORDIC spol. s r.o.]] 
-  *  [[http://www.acedesign.cz/?q=produkty/ace-ucto|ACE Design, s.r.o.]] apod.+  *  [[https://mrp.cz/|MRP-Informatics, s.r.o.]]   
 +  *  [[https://www.stormware.cz/|STORMWARE s.r.o.]]  
 +  *  [[https://www.acedesign.cz/?q=produkty/ace-ucto|ACE Design, s.r.o.]] apod.
  
 Velmi inspirativní a průkopnický počin realizovala Knihovna Jiřího Mahena v Brně v rámci projektu  [[https://www.kjm.cz/moderni-knihovna |Moderní a efektivně řízená přátelská knihovna.]] Cílem projektu bylo propojení knihovního SW s ekonomickou agendou a spisovou službou, zajištění bezpečného sdílení dokumentů, zvýšení možností manažerské kontroly hospodaření, projektového řízení či nástroje podporující profesní vzdělávání.  Velmi inspirativní a průkopnický počin realizovala Knihovna Jiřího Mahena v Brně v rámci projektu  [[https://www.kjm.cz/moderni-knihovna |Moderní a efektivně řízená přátelská knihovna.]] Cílem projektu bylo propojení knihovního SW s ekonomickou agendou a spisovou službou, zajištění bezpečného sdílení dokumentů, zvýšení možností manažerské kontroly hospodaření, projektového řízení či nástroje podporující profesní vzdělávání. 
  
-Za realizaci tohoto projektu získala Knihovna Jiřího Mahena v Brně cenu CNZ, která je udělována projektům s mimořádným přínosem pro oblast digitální kontinuity, důvěryhodnosti a dlouhodobého ukládání digitálních dokumentů.(( NIVNICKÁ, Libuše a Gabriela OBSTOVÁ. Moderní a efektivně řízená přátelská knihovna. Knihovna Jiřího Mahena v Brně, 2019. Dostupné také z: https://www.kfbz.cz/sites/default/files/souboryredakce/kjm_zlin_prezentace_moderni_final.pdf))  +Za realizaci tohoto projektu získala Knihovna Jiřího Mahena v Brně cenu CNZ, která je udělována projektům s mimořádným přínosem pro oblast digitální kontinuity, důvěryhodnosti a dlouhodobého ukládání digitálních dokumentů.((NIVNICKÁ, Libuše a Gabriela OBSTOVÁ. Moderní a efektivně řízená přátelská knihovna. In: //Elektronické služby knihoven V. // [online]. Zlín: Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně, 14. 5. 2019 [cit. 2022-03-22]. 35 snímků. Dostupné z: https://www.kfbz.cz/sites/default/files/souboryredakce/kjm_zlin_prezentace_moderni_final.pdf))   
 + 
 +<WRAP center info 100%> 
 +Další užitečné zdroje vztahující se k obsahu této kapitoly najdete v [[rizeni:priloha_07_hospodareni_s_majetkem|příloze 7]]. 
 +</WRAP>
  
 <-verejne_zakazky|6. Veřejné zakázky ^obsah|Obsah^rizeni_lidskych_zdroju|8. Řízení lidských zdrojů-> <-verejne_zakazky|6. Veřejné zakázky ^obsah|Obsah^rizeni_lidskych_zdroju|8. Řízení lidských zdrojů->
  
rizeni/hospodareni_s_majetkem.txt · Poslední úprava: 2022/03/28 15:34 autor: linda