Jak řídit knihovnu

Příručka pro začínající vedoucí/ředitele knihoven

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


rizeni:budovy_vybaveni_technika

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
rizeni:budovy_vybaveni_technika [2022/02/28 14:30]
maries [Co nabízí dobrá knihovna]
rizeni:budovy_vybaveni_technika [2022/03/29 08:44] (aktuální)
linda
Řádek 41: Řádek 41:
   * má vhodně upravené a bezbariérové vstupní prostory,   * má vhodně upravené a bezbariérové vstupní prostory,
   * propojení s venkovním prostorem vytváří další místa pro uživatele,    * propojení s venkovním prostorem vytváří další místa pro uživatele, 
-  * vhodné je umístění návratového boxu (pro knihovny v obcích nad pět tisíc obyvatel),  +  * vhodné je umístění návratového boxu nebo také [[https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000017367&local_base=KTD|rezervačního boxu]] (pro knihovny v obcích nad pět tisíc obyvatel),  
-  * je zajištěn dostatek parkovacích míst, stání pro kola, kočárky i „parkování“ pro psy.((ATELIER ATREA. Doporučení pro výstavbu, rekonstrukci a zařizování knihoven zřizovaných a/nebo provozovaných obcemi na území České republiky [online]. Praha: Národní knihovna České republiky – Knihovnický institut, 2012 [cit. 2019-08-28]. Dostupné z: https://ipk.nkp.cz/docs/Doporuceni_Vystavba_07_05_2012DEF.pdf))+  * je zajištěn dostatek parkovacích míst, stání pro kola, kočárky i „parkování“ pro psy.((ATELIER ATREA. //Doporučení pro výstavbu, rekonstrukci a zařizování knihoven zřizovaných a/nebo provozovaných obcemi na území České republiky// [online]. Praha: Národní knihovna České republiky – Knihovnický institut, 2012 [cit. 2022-03-22]. 72 s. Dostupné z: https://ipk.nkp.cz/docs/Doporuceni_Vystavba_07_05_2012DEF.pdf))
  
 <WRAP center tip 100%> <WRAP center tip 100%>
Řádek 66: Řádek 66:
  
 <WRAP center info> <WRAP center info>
-Minimální plocha knihovny určená pro uživatele je 60 m2 na 1000 obyvatel obce nebo spádové oblasti. Za plochu pro uživatele je považována celková užitná plocha knihovny určená návštěvníkům.+Minimální plocha knihovny určená pro uživatele je 60 m<sup>2</sup> na 1000 obyvatel obce nebo spádové oblasti. Za plochu pro uživatele je považována celková užitná plocha knihovny určená návštěvníkům.
 </WRAP> </WRAP>
  
Řádek 91: Řádek 91:
   * Je vyhrazen výstavní prostor.    * Je vyhrazen výstavní prostor. 
   * Součástí je i prostor pro besedy a vzdělávací akce s audiovizuální technikou, podle potřeby počítačová učebna a skladový prostor.    * Součástí je i prostor pro besedy a vzdělávací akce s audiovizuální technikou, podle potřeby počítačová učebna a skladový prostor. 
-  * Vstup do knihovny může být doplněn návratovým boxem (napřbibliobox, biblioschránky aj.), +  * Vstup do knihovny může být doplněn návratovým, případně také rezervačním boxem. 
   * Výhodné je spojení s informačním centrem obce/města.    * Výhodné je spojení s informačním centrem obce/města. 
   * Dle možností knihovny je instalována bezpečnostní brána.    * Dle možností knihovny je instalována bezpečnostní brána. 
Řádek 102: Řádek 102:
   * Nachází se v samostatné budově v centru obce/města.    * Nachází se v samostatné budově v centru obce/města. 
   * V celé knihovně je zavedena wi-fi.    * V celé knihovně je zavedena wi-fi. 
-  * Vstupní prostor zahrnuje bibliobox, bistro, relaxační prostor, šatnu. Součástí vstupních prostor je počítačová učebna, klubovna, místnost pro vzdělávání, besedy a jednání, tak aby mohly fungovat i po uzavření knihovny. +  * Vstupní prostor zahrnuje návratový (případně také rezervační) box, bistro, relaxační prostor, šatnu. Součástí vstupních prostor je počítačová učebna, klubovna, místnost pro vzdělávání, besedy a jednání, tak aby mohly fungovat i po uzavření knihovny. 
   * V knihovně je WC pro veřejnost.   * V knihovně je WC pro veřejnost.
   * Místnost pro besedy je vhodné doplnit malým skladem k uskladnění zařízení účelného pro provoz těchto prostor a odpovídající audiovizuální technikou.    * Místnost pro besedy je vhodné doplnit malým skladem k uskladnění zařízení účelného pro provoz těchto prostor a odpovídající audiovizuální technikou. 
Řádek 112: Řádek 112:
   * Venkovní prostory: parkovací místa, stání pro kola, lavičky, pítko, infosystém.   * Venkovní prostory: parkovací místa, stání pro kola, lavičky, pítko, infosystém.
  
-{{:rizeni:standard_rekonstrukce.jpg?400|Standard pro postupy rekonstrukce knihoven}}+{{:rizeni:standard_rekonstrukce.jpg?400|Obr. 27: Standard pro postupy rekonstrukce knihoven}}
  
-//Obr. 27: Standard pro postupy rekonstrukce knihoven//+//Obr. 27: [[https://ipk.nkp.cz/docs/standard-pro-postupy-rekonstrukce-knihoven|Standard pro postupy rekonstrukce knihoven]]//
  
 ===== Prostory knihoven ===== ===== Prostory knihoven =====
Řádek 130: Řádek 130:
   * prostor pro setkávání skupin různých velikostí,    * prostor pro setkávání skupin různých velikostí, 
   * výstavní prostor,    * výstavní prostor, 
-  * přiměřený a pohodlný prostor pro personál knihovny (včetně zázemí, tj. oddechové hygienické prostory), +  * přiměřený a pohodlný prostor pro personál knihovny (včetně zázemí, tj. oddechových hygienických prostor), 
   * vhodné zónování: rušná zóna (vstupní prostory), polotichá zóna (výpůjční pult, volný výběr) a tichá zóna (studijní místa),    * vhodné zónování: rušná zóna (vstupní prostory), polotichá zóna (výpůjční pult, volný výběr) a tichá zóna (studijní místa), 
   * kvalitní vybavení interiéru.   * kvalitní vybavení interiéru.
  
-==== Všeobecné zásady pro prostředí knihoven ====+==== Prostředí knihoven ====
  
-  Vnější označení knihovny ladí s grafickým vizuálem používaným v knihovně,+Všeobecné zásady pro prostředí knihoven: 
 + 
 +  vnější označení knihovny ladí s grafickým vizuálem používaným v knihovně,
   * kvalitní informační zóny obsahují aktuální a pravdivé informace,    * kvalitní informační zóny obsahují aktuální a pravdivé informace, 
-  * všude dostatek přirozeného světlapřitom je zajištěno vhodné stínění oken proti slunečnímu svitu, +  * všude je dostatek přirozeného světlapřitom je zajištěno vhodné stínění oken proti slunečnímu svitu, 
   * doplňující umělé osvětlení tvoří architektonický a estetický prvek prostoru,    * doplňující umělé osvětlení tvoří architektonický a estetický prvek prostoru, 
-  * při volbě barev je zohledněn účel daného prostoru včetně mobiliáře (např. studovna, koutek pro teenagery),  +  * při volbě barev je zohledněn účel daného prostoru včetně mobiliáře (např. studovna, koutek pro teenagery apod.),  
-  * pohodlí pro uživatele – dostatečné množství vhodného mobiliáře a dalšího potřebného vybavení včetně technologií,  +  * pro uživatele jsou nabízena pohodlná místa – dostatečné množství vhodného mobiliáře a dalšího potřebného vybavení včetně technologií,  
-  * dokumenty jsou uloženy v otevřených regálech v takové výšce, aby byly snadno přístupné všem uživatelům (senioři, hendikepovaní), +  * dokumenty jsou uloženy v otevřených regálech v takové výšce, aby byly obecně přístupné všem uživatelům (senioři, hendikepovaní), 
   * jsou zajištěny vhodné fyzické a technické podmínky a opatření umožňující samostatný pobyt a pohyb osob s postižením,    * jsou zajištěny vhodné fyzické a technické podmínky a opatření umožňující samostatný pobyt a pohyb osob s postižením, 
-  * zeleň – rostliny by měly ladit s okolím, nepřekážet v prostoru a nebránit v přístupu k oknům; při umístění rostlin v knihovně platí pravidlo: méně znamená více.+  * zeleň v knihovně je přiměřená – rostliny by měly ladit s okolím, nepřekážet v prostoru a nebránit v přístupu k oknům; při umístění rostlin v knihovně platí pravidlo: méně znamená více.
  
 ==== Knihovní mobiliář ==== ==== Knihovní mobiliář ====
Řádek 150: Řádek 152:
 Knihovní mobiliář je jedním z nejdůležitějších faktorů při navrhování interiéru. Měl by respektovat celkový design knihovny, proto by při jeho výběru měl mít slovo architekt (popř. designér). Všeobecným pravidlem při zařizování knihovny je vytvoření dostatečně vzdušného a nepřeplněného prostoru, přičemž interiér knihovny by měl vždy působit jako celek. Knihovní mobiliář je jedním z nejdůležitějších faktorů při navrhování interiéru. Měl by respektovat celkový design knihovny, proto by při jeho výběru měl mít slovo architekt (popř. designér). Všeobecným pravidlem při zařizování knihovny je vytvoření dostatečně vzdušného a nepřeplněného prostoru, přičemž interiér knihovny by měl vždy působit jako celek.
    
-Hlavními kritérii při volbě nábytku jsoupohodlnost, funkčnost, vzhled, flexibilita a kvalita. Uspořádání jednotlivých kusů knihovního mobiliáře musí zajistit snadný přístup a pohodlí každému uživateli knihovny, včetně hendikepovaných. +Hlavními kritérii při volbě nábytku jsou pohodlnost, funkčnost, vzhled, flexibilita a kvalita. Uspořádání jednotlivých kusů knihovního mobiliáře musí zajistit snadný přístup a pohodlí každému uživateli knihovny, včetně hendikepovaných. 
  
-Nejviditelnějšími prvky interiéru v knihovně jsou regály, výpůjční pulty, sedací a stolový nábytek a technologie (počítače, interaktivní tabule, dataprojektor, SMART board atd.). +Nejviditelnějšími prvky interiéru v knihovně jsou regály, výpůjční pulty, sedací a stolový nábytek a technologie (počítače, interaktivní tabule, dataprojektor atd.). 
  
 <WRAP center info> <WRAP center info>
-Všechna doporučení a standardy týkající se knihovního mobiliáře najdete v dokumentu [[https://ipk.nkp.cz/docs/Doporuceni_Vystavba_07_05_2012DEF.pdf|Doporučení pro výstavbu, rekonstrukci a zařizování knihoven zřizovaných a/nebo provozovaných obcemi na území České republiky]] a na webových stránkách [[https://mcvrk.mzk.cz/|Metodického centra pro výstavbu a rekonstrukce knihoven]].+Všechna doporučení a standardy týkající se rekonstrukce a vybavení knihoven najdete v dokumentech: 
 + 
 +[[https://ipk.nkp.cz/docs/Doporuceni_Vystavba_07_05_2012DEF.pdf|Doporučení pro výstavbu, rekonstrukci a zařizování knihoven zřizovaných a/nebo provozovaných obcemi na území České republiky]]
 + 
 +[[https://ipk.nkp.cz/docs/standard-pro-postupy-rekonstrukce-knihoven|Standard pro postupy rekonstrukce knihoven]], 
 + 
 + a na webových stránkách [[https://mcvrk.mzk.cz/|Metodického centra pro výstavbu a rekonstrukce knihoven]].
 </WRAP> </WRAP>
  
 {{:rizeni:web_mcvrk.jpg?400|Web Metodického centra}} {{:rizeni:web_mcvrk.jpg?400|Web Metodického centra}}
  
-//Obr. 28: Webová stránka Metodického centra pro výstavbu a rekonstrukci knihoven//+//Obr. 28: Web Metodického centra pro výstavbu a rekonstrukci knihoven// 
 + 
 +<WRAP center info 100%> 
 +Další užitečné zdroje vztahující se k obsahu této kapitoly najdete v [[rizeni:priloha_13_budovy_vybaveni_technika|příloze 13]]. 
 +</WRAP>
  
 <-centralni_sluzby_knihoven|12. Centrální služby knihoven ^obsah|Obsah^knihovnicke_organizace_a_instituce|14. Knihovnické organizace a instituce-> <-centralni_sluzby_knihoven|12. Centrální služby knihoven ^obsah|Obsah^knihovnicke_organizace_a_instituce|14. Knihovnické organizace a instituce->
rizeni/budovy_vybaveni_technika.1646055024.txt.gz · Poslední úprava: 2022/02/28 14:30 autor: maries