Jak řídit knihovnu

Příručka pro začínající vedoucí/ředitele knihoven

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


rizeni:budovy_vybaveni_technika

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revizePředchozí verze
rizeni:budovy_vybaveni_technika [2022/03/28 11:45] – [Knihovny v obcích od 3001 do 20 000 obyvatel] mariesrizeni:budovy_vybaveni_technika [2022/03/29 08:44] (aktuální) linda
Řádek 41: Řádek 41:
   * má vhodně upravené a bezbariérové vstupní prostory,   * má vhodně upravené a bezbariérové vstupní prostory,
   * propojení s venkovním prostorem vytváří další místa pro uživatele,    * propojení s venkovním prostorem vytváří další místa pro uživatele, 
-  * vhodné je umístění návratového boxu nebo také [[https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000017367&local_base=KTD|rezervačního boxu]] (pro knihovny v obcích nad pět tisíc obyvatel), +  * vhodné je umístění návratového boxu nebo také [[https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000017367&local_base=KTD|rezervačního boxu]] (pro knihovny v obcích nad pět tisíc obyvatel), 
   * je zajištěn dostatek parkovacích míst, stání pro kola, kočárky i „parkování“ pro psy.((ATELIER ATREA. //Doporučení pro výstavbu, rekonstrukci a zařizování knihoven zřizovaných a/nebo provozovaných obcemi na území České republiky// [online]. Praha: Národní knihovna České republiky – Knihovnický institut, 2012 [cit. 2022-03-22]. 72 s. Dostupné z: https://ipk.nkp.cz/docs/Doporuceni_Vystavba_07_05_2012DEF.pdf))   * je zajištěn dostatek parkovacích míst, stání pro kola, kočárky i „parkování“ pro psy.((ATELIER ATREA. //Doporučení pro výstavbu, rekonstrukci a zařizování knihoven zřizovaných a/nebo provozovaných obcemi na území České republiky// [online]. Praha: Národní knihovna České republiky – Knihovnický institut, 2012 [cit. 2022-03-22]. 72 s. Dostupné z: https://ipk.nkp.cz/docs/Doporuceni_Vystavba_07_05_2012DEF.pdf))
  
rizeni/budovy_vybaveni_technika.txt · Poslední úprava: 2022/03/29 08:44 autor: linda