Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


pristupnost:redakcni_system_obrazky

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Následující verze
Předchozí verze
pristupnost:redakcni_system_obrazky [2020/05/14 11:51]
eva vytvořeno
— (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
-====== Obrázky ====== 
-Obrázky mohou webové stránky příjemně oživit, mohou pomoci lepšímu vnímání nebo porozumění informacím. Špatně použití obrázků (ať už jejich výběr nebo nesprávný způsob použití a zveřejnění) se však může naopak pro některé návštěvníky webu stát bariérou. 
  
-===== Jaké obrázky vybírat ===== 
- 
-  - Používejte obrázky, které jsou **vhodné pro danou cílovou skupinu**. Jiné obrázky jsou vhodné pro děti, jiné pro odborný článek, jiné pro pozvánku na akci nebo instruktážní letáček.  
-  - Tam, kde je to možné, je vhodné použít **jednotný styl obrázků**. Například pokud chceme ve výňatku z knihovního řádu použít piktogramy, měly by tyto piktogramy být ve stejném stylu. Pokud by byly obrázky různé (např. pokud je v jednom textu případě použita černobílá ikona pro jednu instrukci a pro jinou barevná fotografie, nejen, že to uživateli nepomáhá v rychlejší orientaci v informacích, ale může to být naopak rušivé a zavádějící). 
-  - Má-li obrázek ilustrovat text nebo myšlenku, měl by být jasný a srozumitelný a mělo by na něm být pokud možno jen to, co je smyslem sdělení. Například pokud má být obrázek ilustrací čtenáře, měla by na něm být pouze čtoucí osoba a ne už další objekty. Příklad správně vybrané ilustrace vidíte na obrázku 3, kde je pouzeNa obrázku 3 a 4 vidíte příklad výběru o  
- 
- 
-==== Proč je důležité vybírat správné obrázky ==== 
- 
-Vhodné obrázky mohou pomoci v pochopení informace lidem, kteří mají nějaký problém s vnímáním informací. Jsou to například : 
-  * lidé s mentálním postižením,  
-  * lidé s poruchami učení nebo soustředění,  
-  * lidé, pro které čeština není mateřským jazykem (cizinci, příslušníci národnostních menšin, neslyšící, pro které je mateřským jazykem český znakový jazyk aj.)  
- 
-Alternativní popis obrázků 
-Pokud obrázek obsahuje nějakou informaci (např. jedná se tlačítko, logo, emotikon, piktogram apod.), je potřeba přidat také alternativní text vysvětlující funkci obrázku.  Alternativní text (někdy také označovaný jako „alt“) je obvykle jedním z polí formuláře pro vložení obrázku.  
- 
- 
-Pokud jsou obrázky důležitou součástí obsahu sdělované informace, (např. grafy, schémata nebo jakékoliv obrázky vysvětlují nějakou část informace, která jinak není obsažená v textu), připojte slovní popis obrázku, případně i odkaz na zdrojová data (tabulku, z níž byl graf vygenerován, atp.). 
- 
-Obrázky na pozadí  
-Obrázkům na pozadí je vhodné se zcela vyhnout, protože zhoršují čitelnost a porozumění textu. To může působit problémy lidem s různými zrakovými poruchami (včetně seniorů), lidem s mentálním postižením nebo lidem s poruchami učení, cizincům apod. Obrázky na pozadí však také mohou zhoršovat čitelnost na mobilních zařízeních (např. čtení při intenzivním slunečním světle). 
pristupnost/redakcni_system_obrazky.1589449896.txt.gz · Poslední úprava: 2020/05/14 11:51 autor: eva