Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


pristupnost:redakcni_system_obrazky

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
pristupnost:redakcni_system_obrazky [2020/09/17 20:53]
linda
pristupnost:redakcni_system_obrazky [2020/09/24 20:04]
eva odstraněno
Řádek 27: Řádek 27:
  
 Jsou to zejména: Jsou to zejména:
-  * nevidomí uživatelé webu, kteří pro "zobrazení" stránky používají odečítač obrazovky nebo jiné alternativní výstupní zařízení (např. tzv.braillský řádek). +  * nevidomí uživatelé webu, kteří pro "zobrazení" stránky používají odečítač obrazovky nebo jiné alternativní výstupní zařízení (např. braillský řádek). 
   * stroje, především webové vyhledávače, případně i některé programy či aplikace.   * stroje, především webové vyhledávače, případně i některé programy či aplikace.
 </WRAP> </WRAP>
Řádek 43: Řádek 43:
 Proto při práci s obrázky nezapomínejte na tato doporučení: Proto při práci s obrázky nezapomínejte na tato doporučení:
  
-  - Pokud obrázek obsahuje nějakou informaci a není jen doplňkovou ilustrací (např. jedná se tlačítko, logo, emotikon, piktogram apod.), je třeba **přidat také alternativní text vysvětlující funkci obrázku**.  Alternativní text (někdy také označovaný jako „alt“) je obvykle jedním z polí formuláře pro vložení a úprav vlastností obrázku. \\ \\ //Na obrázku 4 je zobrazeno dialogové okno pro vkládání a editaci obrázku popisek obrázku vkládáme do pole "alternativní text"// \\ {{:pristupnost:alternativni_text_obrazku.png|Obrázek - vkládání popisku obrázku v dialogovém okně pro úpravu obrázků}}  \\ \\  +  - Pokud obrázek obsahuje nějakou informaci a není jen doplňkovou ilustrací (např. jedná se tlačítko, logo, emotikon, piktogram apod.), je třeba **přidat také alternativní text vysvětlující funkci obrázku**.  Alternativní text (někdy také označovaný jako „alt“) je obvykle jedním z polí formuláře pro vložení a úprav vlastností obrázku. \\ \\ Na obr. 4 je zobrazeno dialogové okno pro vkládání a editaci obrázku – popisek obrázku vkládáme do pole "alternativní text" \\ {{:pristupnost:alternativni_text_obrazku.png|Obr. 4: Vkládání popisku obrázku v dialogovém okně pro úpravu obrázků}}  \\ \\ //Obr. 4: Vkládání popisku obrázku v dialogovém okně pro úpravu obrázků// 
-  - Pokud jsou obrázky důležitou součástí obsahu sdělované informace, (např. grafy, schémata nebo jakékoliv obrázky vysvětlují nějakou část informace, která jinak není obsažená v textu), **připojte slovní popis obrázku, případně i odkaz na zdrojová data** (tabulku, z níž byl graf vygenerován, atp.). \\ \\ //Jako příklad uvádíme Graf znázorňující výsledky dotazu, zad knihovny věnují pozornost přístupnosti webových stránek ((Jde jednu z otázek v rámci průzkumu bezbariérovosti služeb knihoven z roku 2014)) \\ {{:pristupnost:graf-pristupnost_webu.png|}}.  \\ Pokud bychom do alternativního textu uvedli pouze "Graf - výsledky dotazu na přístupnost webů knihoven", nevidomý uživatel by přišel o podstatné informace. Proto je důležité výsledky popsat slovně, např.: \\  "cca 16 % respondetů má přístupné stránky, 9 % ví o problémech a řeší je, cca 24 % přístupnost neřešilo, cca 51 % neví, co přístupnost znamená". \\  Pokud je popisek příliš dlouhý, je možné jej vložit přímo do textu (v tom případě už nemusíte uvádět v alternativním popisku detaily  - stačí uvést  "Graf - výsledky dotazu na přístupnost webů knihoven").// \\ \\+  - Pokud jsou obrázky důležitou součástí obsahu sdělované informace, (např. grafy, schémata nebo jakékoliv obrázky vysvětlují nějakou část informace, která jinak není obsažená v textu), **připojte slovní popis obrázku, případně i odkaz na zdrojová data** (tabulku, z níž byl graf vygenerován, atp.). \\ \\ //Jako příklad uvádíme Graf znázorňující výsledky dotazu, zad knihovny věnují pozornost přístupnosti webových stránek ((Jde jednu z otázek v rámci průzkumu bezbariérovosti služeb knihoven z roku 2014.)) \\ {{:pristupnost:graf-pristupnost_webu.png|}}.  \\ Pokud bychom do alternativního textu uvedli pouze "Graf - výsledky dotazu na přístupnost webů knihoven", nevidomý uživatel by přišel o podstatné informace. Proto je důležité výsledky popsat slovně, např.: \\  "cca 16 % respondetů má přístupné stránky, 9 % ví o problémech a řeší je, cca 24 % přístupnost neřešilo, cca 51 % neví, co přístupnost znamená". \\  Pokud je popisek příliš dlouhý, je možné jej vložit přímo do textu (v tom případě už nemusíte uvádět v alternativním popisku detaily  - stačí uvést  "Graf - výsledky dotazu na přístupnost webů knihoven").// \\ \\
   - Pro obrázky, které jsou pouze ilustrační a nemají žádný vliv na význam sdělení, se používají prázdné uvozovky %%""%%.   - Pro obrázky, které jsou pouze ilustrační a nemají žádný vliv na význam sdělení, se používají prázdné uvozovky %%""%%.