Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


pristupnost:redakcni_system_obrazky

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revizePředchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
pristupnost:redakcni_system_obrazky [2020/05/14 18:23] evapristupnost:redakcni_system_obrazky [2020/09/24 20:04] (aktuální) – odstraněno eva
Řádek 1: Řádek 1:
-df====== Obrázky ====== 
-Obrázky mohou webové stránky příjemně oživit, mohou pomoci lepšímu vnímání nebo porozumění informacím. Špatně použití obrázků (ať už jejich výběr nebo nesprávný způsob použití a zveřejnění) se však může naopak pro některé návštěvníky webu stát bariérou. 
- 
-===== Jaké obrázky vybírat ===== 
- 
-  - Používejte obrázky, které jsou **vhodné pro danou cílovou skupinu**. Jiné obrázky jsou vhodné pro děti, jiné pro odborný článek, jiné pro pozvánku na akci nebo instruktážní letáček.  
-  - Tam, kde je to možné, je vhodné použít **jednotný styl obrázků**. Například pokud chceme ve výňatku z knihovního řádu použít piktogramy, měly by tyto piktogramy být ve stejném stylu. Pokud by byly obrázky různé (např. pokud je v jednom textu případě použita černobílá ikona pro jednu instrukci a pro jinou barevná fotografie, nejen, že to uživateli nepomáhá v rychlejší orientaci v informacích, ale může to být naopak rušivé a zavádějící). \\ //Obrázek 1 - ukázka nevhodné kombinace nesourodých ikon// \\ {{:pristupnost:ikony-kombinace.png|Obrázek 1 - ukázka nevhodné kombinace různých  infografik}}  
-  - Má-li obrázek ilustrovat text nebo myšlenku, měl by být jasný a srozumitelný a mělo by na něm být pokud možno jen to, co je smyslem sdělení. Například pokud má být obrázek ilustrací čtenáře, měla by na něm být pouze čtoucí osoba a ne už další objekty. Příklad správně vybrané ilustrace vidíte na obrázku 2 vlevo. Z obrázku je na první pohled jasně patrné, že jde o čtoucí ženu. Na pravé straně obrázku vidíme sice také čtoucí ženu, ale postava je příliš malá a kolem ní jsou další objekty, takže uživatel se nejdříve musí na obrázku zorientovat a na první pohled mu nemusí být jasné, o co vlastně na obrázku jde. \\ {{:pristupnost:vyber_vhodne_ilustrace.png| Obrázek 2 - Ukázka vhodně a nevhodně vybraného ilustračního obrázku }} 
- 
-<WRAP center round info> 
- 
-==== Proč je správný výběr obrázků důležitý ==== 
- 
-Vhodné obrázky mohou pomoci v pochopení informace lidem, kteří mají nějaký problém s vnímáním informací. Jsou to například : 
-  * lidé s mentálním postižením,  
-  * lidé s poruchami učení nebo soustředění,  
-  * lidé, pro které čeština není mateřským jazykem (cizinci, příslušníci národnostních menšin, neslyšící, pro které je mateřským jazykem český znakový jazyk aj.)  
- 
-</WRAP> 
- 
-===== Textová alternativa obrázků (alternativní popis) ===== 
- 
-Někteří návštěvníci webových stránek nemohou vnímat obrázky Informace ve formě obrázků a grafiky (ať už jde o fotogalerie, infografiku, obrázkové mapy, Tlačítka nebo menu ve formě obrázků aj.) tito uživatelé nevidí. K tomu, aby je vidět mohli, slouží tzv. alternativní popisky obrázků.  
- 
-<WRAP center round info> 
-==== Pro koho jsou důležité alternativní popisky ==== 
- 
-Alternativní popis obrázků je důležitý zejména pro  uživatele, kteří mohou pracovat jen s informacemi dostupnými v podobě textu. Jsou to zejména: 
-  * Nevidomí uživatele webu, kteří pro "zobrazení" stránky používají odečítač obrazovky nebo jiné alternativní výstupní zařízení (např. tzv.bBraillský řádek).  
-  * "Stroje", především webové vyhledávače, případně i některé programy či aplikace. 
-</WRAP> 
- 
- 
-==== Používání alternativního popisu obrázků ==== 
- 
- 
-V případě, že nevidomý uživatel webu používá odečítač obrazovky, odečítač obrázek rozpozná a sdělí uživateli, že jde o grafiku a poté přečte alternativní text obrázku. Není-li alternativní text k dispozici, odečítač přečte název obrázku.  
- 
-//Jako příklad si ukažme obrázek vykřičníku, sloužícímu  k označení důležitých informací, kterým má uživatel stránky věnovat pozornost. Obrázek má název "vykr2.png"// \\ \\  {{:pristupnost:vykr_2.png?100 |Obrázek č. 3 - vykřičník}} Pokud u obrázku není uveden alternativní text, odečítač obrazovky tento obrázek přečte jako **"Grafika v123.jpg"**.  
- 
-Pokud je u obrázku uveden alternativní text "Pozor, důležitá informace", odečítač obrazovky  přečte obrázek jako **"Grafika, Pozor důležitá informace"**.  
- 
-Proto při práci s obrázky nezapomínejte na tato doporučení: 
- 
-  - Pokud obrázek obsahuje nějakou informaci a není jen doplňkovou ilustrací (např. jedná se tlačítko, logo, emotikon, piktogram apod.), je potřeba **přidat také alternativní text vysvětlující funkci obrázku**.  Alternativní text (někdy také označovaný jako „alt“) je obvykle jedním z polí formuláře pro vložení a úprav vlastností obrázku. \\ \\ //Na obrázku 4 je zobrazeno dialogové okno pro vkládání a editaci obrázku - popisek obrázku vkládáme do pole "alternativní text"// \\ {{:pristupnost:alternativni_text_obrazku.png|Obrázek 4 - vkládání popisku obrázku v dialogovém okně pro úpravu obrázků}}  
-  - Pokud jsou obrázky důležitou součástí obsahu sdělované informace, (např. grafy, schémata nebo jakékoliv obrázky vysvětlují nějakou část informace, která jinak není obsažená v textu), **připojte slovní popis obrázku, případně i odkaz na zdrojová data** (tabulku, z níž byl graf vygenerován, atp.). \\ \\ //Jako příklad uvádíme Graf znázorňující výsledky dotazu, zad knihovny věnují pozornost přístupnosti webových stránek ((Jde jednu z otázek v rámci průzkumu bezbariérovosti služeb knihoven z roku 2014)) \\ {{:pristupnost:graf-pristupnost_webu.png|}}.  \\ Pokud bychom do alternativního textu uvedli pouze "Graf - výsledky dotazu na přístupnost webů knihoven", nevidomý uživatel by přišel o podstatné informace. Proto je důležité výsledky popsat slovně, např.: \\  "cca 16 % respondetů má přístupné stránky, 9 % ví o problémech a řeší je, cca 24 % přístupnost neřešilo, cca 51 % neví, co přístupnost znamená". \\  Pokud je popisek příliš dlouhý, je možné jej vložit přímo do textu (v tom je alternativní popisek "Graf - výsledky dotazu na přístupnost webů knihoven" dostačující variantou).// 
-  - Pro obrázky, které jsou pouze ilustrační a nemají žádný vliv na význam sdělení, se používají prázdné uvozovky ("") 
- 
-===== Obrázky na pozadí ===== 
-  
-Obrázkům na pozadí je vhodné se zcela vyhnout, protože zhoršují čitelnost a porozumění textu. To může působit problémy lidem s různými zrakovými poruchami (včetně seniorů), lidem s mentálním postižením nebo lidem s poruchami učení, cizincům apod. Obrázky na pozadí však také mohou zhoršovat čitelnost na mobilních zařízeních (např. čtení při intenzivním slunečním světle).