Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


pristupnost:manual_nadpisy

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
pristupnost:manual_nadpisy [2020/08/16 12:51]
eva odstraněno
pristupnost:manual_nadpisy [2020/09/16 14:19] (aktuální)
linda
Řádek 1: Řádek 1:
-====== Název stránky a nadpisy ====== +====== (M.3) Nadpisy ======
-Pro přístupnost webu je důležité, aby stránka měla správnou sturkuturu, zejména název stránky a srozumitelné nadpisy ve správné hierarchii.+
  
-===== Název stránky ===== 
-Na každé webové stránce **je nutné uvést název stránky**.  
-Název stránky je pak většinou zobrazen ve webovém  prohlížeči jako název záložky nebo okna, většinou se také použije jako nadpis první urovně, viz obr. 1. V redakčních systémech byvá většnou název stránky vyžadován jako povinné pole při vytváření není úpravě stránky, viz obr. 2 ((Ve všech níže uvedených příkladech byla použita stránka webu Knihovny Jabok s informacemi o kontaktech https://knihovna.jabok.cz/cs/kontakt)).  
  
-<WRAP center round info> +{{section>pristupnost:struktura_webu#nazev_stranky_a_nadpisy&nodate&noheader&nouser}}
-==== Proč je  důležité uvádět název stránky ==== +
-  * Název se zobrazí v prohlížeči v záhlaví okna případně panelu. +
-  * Nevidomému uživateli přečte odečítač obrazovky název stránky. +
-  * Název stránky je důležitý pro webové vyhledávače a může příznivě ovlivnit výsledky vyhledávání. +
-</WRAP> \\   //Obrázek 1 - Zobrazení názvu stránky v nadpisu stránky a v názvu karty prohlížeče (zvýrazněno červeným rámečkem)// +
-{{:pristupnost:nazev_stranky_zobrazeni.png |Obrázek 1 Zobrazení názvu stránky v nadpisu stránky a v názvu karty prohlížeče}}  +
- +
- +
-//Obrázek 2 - Formulář pro vytvoření nové stránky webu. Editační pole pro název stránky je zvýrazněno červeným rámečkem//  +
-{{:pristupnost:nazev_stranky_editace.png |Obrázek 2 - Příklad zadání názvu stránky v editačním poli formuláře pro tvrobu stránky}} \\ \\   +
- +
- +
-===== Nadpisy ===== +
- +
-Nadpisy jsou důležitým prvkem, který pomáhá uživatelům zorientovat se na stráce, bez ohledu na to, zda jde o uživatele s postižením nebo o tzv. "běžného uživatele. Při tvorbě nadpisů je nutné dodržovat několik základních pravidel: +
-  +
-  - Používejte **nadpisy, které vystihují, co daná stránka nebo její část obsahuje**. Při tvorbě nadpisů je užitečné se zamyslet nad tím, jestli nadpisu rozumí vaši uživatelé. +
-  - Nadpisy nikdy nezvýrazňujte pomocí prvků pro změnu velikosti, řezu nebo barvy písma. **Pro formátování nadpisů vždycky používejte předdefinované styly, které označují úroveň daného nadpisu**. Styly obvykle vyberete pomocí rozbalovacího menu přímo v editoru redakčního systému (viz obr. 3)  \\ //Obrázek 3 - výběr úrovně nadpisu v editoru redakčního systému (šipkami je označeno rozbalovací menu, zvolená úroveň nadpisu a nadpis, se kterým pracujeme)// \\ {{:pristupnost:napis-editace.png | Obrázek 3 - výběr úrovně nadpisu v editoru redakčního systému pomocí rozbalovacího menu}} \\ \\   +
-  - Snažte se, aby na všech stránkách webu byl **jednotný způsob používání nadpisů** . +
-  - Nadpisy uvádějte **v logickém pořadí a ve srozumitelné hierarchické struktuře**. Obvykle se používá níže uvedena hierarchie nadpisů (někdy mohou být úrovně nadpisů použity jinak, ale v každém případě by logicky nadřazený celek měl být označen nadpisem vyšší úrovně a logicky podřízený celek nadpisem nižší úrovně a : +
-     * Nadpis 1 pro název stránky (viz výše). Na každé stránce by se měl vyskytovat pouze jednou. +
-     * Nadpis 2 pro názvy jednotlivých sekcí,   +
-     * Nadpis 3 pro názvy článků,   +
-     * Nadpisy 4, 5 atd. pro nadpisy nižší úrovně v rámci článků \\ \\  <WRAP center round tip> +
-Pokud chcete v redakčním systému zkontrolovat úroveň nadpisu, stačí nastavit kurzor na požadovaný nadpis. V nástroji pro výběr stylu se zobrazí použitý styl (úroveň) nadpisu (viz obr. 3).  +
-Existuje také řada [[pristupnost:struktura_nadpisu|speciálních nástrojů na kontrolu struktury nadpisů na stránce]], například doplněk prohlížeče HeadingsMap, validátor přístupnosti WAVE a jiné. +
-</WRAP>  // \\ Na obrázku 4 je pomocí značek H1 - H3 ((H1, H2, H3  atd. je značka používaná v html kódu pro sémantické označení "header" neboli nadpis)) označena hierarchická strukutura na stránce s kontakty. Na skutečnou stránku se můžete podívat na adrese [[https://knihovna.jabok.cz/cs/kontakt]]// \\ {{:pristupnost:nadpis-zobrazeni.png | Obrázek 4 - hierarchická strukutra nadpisů na stránce}}\\ \\  +
- +
-<WRAP center round info> +
-=== Proč je důležité vkládat nadpisy ve správné struktuře pomocí stylů === +
-  * Používaní správné struktury pomocí nadpisů nám nejen ušetří práci (nemusíme se starat o formátování), ale především pomůže uživatelům správně se zorientovat v informacích na stránce.   +
-  * Obzvláště důležité je to pro nevidomé návštěvníky webu, pro které jsou nadpisy způsobem, jak se efektivně dostat právě k těm informacím, které potřebují, aniž by jim hlasový odečítač musel předčítat obsah celé stránky.  +
-  * Nadpisy jsou důležité také pro "stroje". Správná strukutra nadpisů je např. jedním z nástrojů optimalizace pro vyhledávače (tzv. SEO) a může výrazně zvýšit umístění stránky ve výsledcíh vyhledávání.  +
-</WRAP> \\ +
  
  
 +<-manual_informace_na_webove_strance|(M.2) Informace na webové stránce^obsah|Obsah^manual_seznamy|(M.4) Seznamy->
pristupnost/manual_nadpisy.1597575094.txt.gz · Poslední úprava: 2020/08/16 12:51 autor: eva