Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


ndk:dostupnost_del_v_ndk_ndk-dnnt

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

ndk:dostupnost_del_v_ndk_ndk-dnnt [2020/10/20 07:54]
karolina vytvořeno
ndk:dostupnost_del_v_ndk_ndk-dnnt [2020/10/20 08:37]
karolina
Řádek 1: Řádek 1:
 ====== Dostupnost děl v NDK a NDK-DNNT ====== ====== Dostupnost děl v NDK a NDK-DNNT ======
  
-Národní digitální knihovna DNNT obsahuje dokumenty s různou mírou dostupnosti a tím i odlišnou nabídkou služeb. +Národní digitální knihovna obsahuje dokumenty s různou mírou dostupnosti a tím i odlišnou nabídkou služeb.\\ 
  
-Digitalizované dokumenty jsou v NDK-DNNT rozděleny na:+Liší se i jejich dostupnost, a to také s ohledem na to, zda využíváte NDK jako anonymní uživatel nebo se přihlásíte a vstoupíte do NDK-DNNT
 + 
 +Digitalizované dokumenty jsou rozděleny na:
  
  
Řádek 14: Řádek 16:
 Jedno konkrétní dílo mohlo být v průběhu času vydáno vícekrát. Na každém vydání se vedle autora textu mohou podílet i další osoby - např. překladatelé, ilustrátoři. I oni se tak stávají spoluautory konkrétního vydání daného díla. Konkrétní dílo, respektive konkrétní vydání se stává volným dílem až ve chvíli, kdy uplyne 70 let od smrti všech spoluautorů a 50 let od vydání.   Jedno konkrétní dílo mohlo být v průběhu času vydáno vícekrát. Na každém vydání se vedle autora textu mohou podílet i další osoby - např. překladatelé, ilustrátoři. I oni se tak stávají spoluautory konkrétního vydání daného díla. Konkrétní dílo, respektive konkrétní vydání se stává volným dílem až ve chvíli, kdy uplyne 70 let od smrti všech spoluautorů a 50 let od vydání.  
  
-Může se tak stát, že u jednoho díla najdete v NDK-DNNT více vydání, jejichž dostupnost se bude lišit. Některá vydání, zejména starší, mohou být již volně dostupná. V NDK-DNNT je označujeme jako díla veřejná.+Může se tak stát, že u jednoho díla najdete v NDK-DNNT více vydání, jejichž dostupnost se bude lišit. Některá vydání, zejména starší, mohou být již volně dostupná. V NDK-DNNT je označujeme jako **díla veřejná**. 
 +\\ \\ 
 +==== Díla nedostupná na trhu ==== 
 +Druhou skupinu tvoří díla označená symbolem {{:ndk:zamek_dnnt2.jpg|}} nebo {{:ndk:zamek_dnnt.jpg?20|}}, která spadají pod pojem **díla nedostupná na trhu** a v NDK-DNNT je možné je online číst. V současné době patří k dílům nedostupným na trhu publikace vydané do roku 1989. Podmínkou pro jejich zveřejnění zároveň je, aby byly uvedeny na [[https://dnnt.nkp.cz/seznam.htm|seznamu děl nedostupných na trhu]]. 
 +\\ \\ 
 + 
 +==== Neveřejná díla ====
  
-Druhou skupinu tvoří díla označená symbolem {{:ndk:zamek_dnnt2.jpg|}} nebo {{:ndk:zamek_dnnt.jpg?20|}}, která spadají pod pojem “**díla nedostupná na trhu**” a v NDK-DNNT je možné je online číst. V současné době patří k dílům nedostupným na trhu publikace vydané do roku 1989. Podmínkou pro jejich zveřejnění zároveň je, aby byly uvedeny na [[https://dnnt.nkp.cz/seznam.htm|seznamu děl nedostupných na trhu]].+Třetí kategorií jsou dokumenty, pro něž se v NDK a NDK-DNNT používá spojení **neveřejná díla** a označují se symbolem {{:ndk:zamek_neverejne.jpg?20|}}.  
 +Tato skupina může být poměrně různorodá. Najdete v ní díla vydaná v posledních desetiletíchcca od roku 1990, ale také dokumenty vydané před rokem 1989, které z různých důvodů nemohou být označeny jako díla nedostupná na trhu” (nejsou zatím zařazena na [[https://dnnt.nkp.cz/seznam.html|seznamu děl nedostupných na trhu]], případně na něj již zařazena jsou, ale zatím neuplynula zákonná lhůta šesti měsíců nebo autor (nositel práv) vyzval NK ČR, aby konkrétní dílo z tohoto seznamu vyloučila). \\ 
 +Mezi neveřejnými díly mohou být dočasně i tituly převedené do NDK-DNNT ze starší digitální knihovny [[http://kramerius.nkp.cz|Kramerius 3]]. U těchto titulů správci NDK postupně manuálně upravují jejich přístupnost a dokumenty převádějí do režimu veřejných děl.
  
-Třetí kategorií jsou dokumenty, pro něž se v NDK-DNNT používá spojení **neveřejná díla** a označují se symbolem {{:ndk:zamek_neverejne.jpg?20|}} . Tato skupina může být poměrně různorodá. Najdete v ní díla vydaná v posledních desetiletích, cca od roku 1990, ale také dokumenty vydané před rokem 1989, které z různých důvodů nemohou být označeny jako díla nedostupná na trhu” (nejsou zatím zařazena na [[https://dnnt.nkp.cz/seznam.html|seznamu děl nedostupných na trhu]], případně na něj již zařazena jsou, ale zatím neuplynula zákonná lhůta šesti měsíců nebo autor (nositel práv) vyzval NK ČR, aby konkrétní dílo z tohoto seznamu vyloučila). \\ 
-Mezi neveřejnými díly mohou být dočasně i tituly převedené do NDK-DNNT ze starší digitální knihovny Kramerius 3. U těchto titulů správci NDK postupně manuálně upravují jejich přístupnost a dokumenty převádějí do režimu veřejných děl. 
  
 +{{:ndk:rok_na_vsi_verejne.jpg?400 |NDK - veřejné dílo}} **veřejné dílo** = knihu je možné online číst, ale také si z ní můžete stáhnout pdf, vytisknout stránky, zobrazit si OCR atd.\\ \\ \\ \\ \\ \\ \\
 +{{:ndk:rok_na_vsi_dnnt.jpg?400 |NDK - dílo nedostupné na trhu}}{{:ndk:zamek_dnnt2.jpg?20 |}}= **dílo nedostupné na trhu**, po přihlášení je kniha v NDK-DNNT dostupná pro čtení online prostřednictvím vzdáleného přístupu\\ \\ \\ \\  \\ \\
 +{{:ndk:rok_na_vsi_neverejne.jpg?400 |NDK - neveřejné dílo}} {{:ndk:zamek_neverejne.jpg?20 |}}= neveřejné dílo, přístup je možný pouze ze zabezpečených počítačů v prostorách NK ČR\\
 +[[ndk:jak_k_nim_ziskam_pristup|Jak získat přístup k neveřejným dokumentům?]]
  
  
  
ndk/dostupnost_del_v_ndk_ndk-dnnt.txt · Poslední úprava: 2020/10/20 08:37 autor: karolina