Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


aks:technologicky_plan

Toto je starší verze dokumentu!


Technologický plán přechodu na nový sofware

I když knihovní software a případné požadavky na jeho změnu jsou součástí širší strategie knihovny v oblasti informačních technologií, změna knihovního softwaru obvykle vyžaduje vytvoření detailního technologického plánu s jednotlivými kroky, kterými se má dosáhnout požadovaného cíle. Aby byl projekt změny softwaru úspěšný, musí tento plán obsahovat popis potřebného hardwaru i softwaru, síťové i další infrastruktury, činností a procedur, školení aj.

Plán pomáhá stanovit posloupnost jednotlivých kroků při projektu přechodu na nový software a je také nezbytným podkladem pro kalkulaci veškerých souvisejících nákladů, přípravu žádosti o dotaci nebo jinou formu fundraisingu.

Při tvorbě technologického plánu v rámci přechodu na nový knihovní software byste neměli zapomenout zejména na tyto oblasti:

 • Výběr softwaru:
  • Požadované cíle a funkce softwaru, návaznost na další služby (z hlediska technologií), včetně jejich nastavení a zprovoznění.
  • Požadované změny procesů knihovny
  • Požadavky na software, jeho typ, způsob provozu (a servis), jednotlivé moduly a doplňky
  • Požadovaný počet licencí
 • Požadavky na hardware
  • Server nebo servery, routery, UPS (zdroje napájení) aj.
  • Požadované podmínky provozu hardwaru (optimální klimatické podmínky serveru,zabezpečení místnosti apod.)
  • Pracovní stanice pro personál
  • Další vybavení (monitory, klávesnice, myši čtečky čárových kódů / čipových karet, čtecí zařízení pro RFID, tiskárny)
 • Zajištění internetové konektivity
 • Nezbytná elektronistalace aj.
 • RFID nebo zařízení pro ochranu fondu
 • Zařízení pro samoobslužnou výpůjčku
 • Konverze a migrace a testování a opravy dat
 • Nastavení bezpečnostních procedur
 • Plány pro zálohu a obnovu dat
 • Napojení na další poskytované elektronické služby a kooperativní projekty, případné provedení nutných změn stávajících systémů a služeb
 • Postup při instalaci nového knihovního softwaru a způsob nasazení do provozu
 • Nastavení a testování knihovního softwaru
 • Školení zaměstnanců i uživatelů1)

Pokud v rámci změny knihovního softwaru porizujete nové počítače nebo jiné hardwarové vybavení, nezapomeňte na související příslušenství (zásuvky, držáky na kabely apod) a vhodný nábytek (počítačové stoly, židle apod.). Pamatujte přitom, na podjezdnost stolů, dostatečný prostor a správné umístění nábytku tak, aby počítače mohli využívat i uživatelé s tělesným postižením.

Cenové aspekty technologického plánu přechodu na nový knihovní software jsou uvedeny v kapitole Financování projektu přechodu na nový knihovní sofware

1)
Webber, Desiree a Peters, Andrew. Integrated library systems: planning, selecting, and implementing. Santa Barbara: Libraries Unlimited, 2010. xii, 183 s. ISBN 978-1-59158-897-9. S. 70-71, 77-84
Tento web používá cookies. Používáním těchto stránek souhlasíte s ukládáním cookies do vašeho počítače. Také berete na vědomí, že jste si přečetli a porozuměli našim Zásadám ochrany osobních údajů. Pokud nesouhlasíte s odchodem z webu.Více informací
aks/technologicky_plan.1563174736.txt.gz · Poslední úprava: 2019/07/15 09:12 autor: eva