Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


aks:carove_kody

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
aks:carove_kody [2019/09/24 15:41]
linda
aks:carove_kody [2020/09/24 12:59] (aktuální)
epub
Řádek 4: Řádek 4:
 ===== - Systém čárových kódů knihoven v ČR ===== ===== - Systém čárových kódů knihoven v ČR =====
  
-Systém spravuje Národní technická knihovna. Informace o systému a žádost o přidělení předčíslí čárového kódu najdete na jejím webu: +Systém spravuje Národní technická knihovna. Informace o systému a žádost o přidělení předčíslí čárového kódu najdete na [[http://www.techlib.cz/cs/2920-carove-kody-pro-ceske-knihovny#tab_about|jejím webu]].
-http://www.techlib.cz/cs/2920-carove-kody-pro-ceske-knihovny#tab_about.+
  
 Používají se kódy dvou typů – EAN 13 a Code39. Používají se kódy dvou typů – EAN 13 a Code39.
Řádek 11: Řádek 10:
 Pro čárové kódy typu EAN 13 se kód exempláře knihovny vytvoří podle následujícího vzoru: Pro čárové kódy typu EAN 13 se kód exempláře knihovny vytvoří podle následujícího vzoru:
  
-** 20XXXXXYYYYYC** (celkem 13 čísel):+** 20XXXXXYYYYYC** (celkem 13 číslic):
  
   * **20** je předčíslí pro tzv. interní použití kódu (tj. neoznačuje žádnou zemi);   * **20** je předčíslí pro tzv. interní použití kódu (tj. neoznačuje žádnou zemi);
-  * **XXXXX** označuje čísla  přiděleného předčíslí; +  * **XXXXX** označuje číslice přiděleného předčíslí; 
-  * **YYYYY** označuje přírůstková čísla (zleva dorovnaná nulami);+  * **YYYYY** jsou číselná označení knihovních jednotek((Číselné označení knihovní jednotky může vycházet z klasického přírůstkového čísla, popř. s ním být shodné.)) (zleva dorovnaná nulami);
   * **C** označuje kontrolní znak čárového kódu.   * **C** označuje kontrolní znak čárového kódu.
  
  
-**Příklad kódu typu EAN 13: +**Příklad kódu typu EAN 13:**\\ 
- +Exemplář s číslem //1// v knihovně, které bylo přiděleno předčíslí 45768, na obr. 1.
-** Exemplář s číslem //1// v knihovně, které bylo přiděleno předčíslí 45768, na obr. 1.+
  
 \\ {{:aks:ean13.png|Obr. 1: Kód EAN 13 (zdroj: archiv autorek)}} \\ \\ {{:aks:ean13.png|Obr. 1: Kód EAN 13 (zdroj: archiv autorek)}} \\
Řádek 31: Řádek 29:
  
 <WRAP center round important 100%> <WRAP center round important 100%>
-POZOR: +Délka přiděleného předčíslí a také délka číselného označení knihovní jednotky, která je uvedena v obou příkladech (pro EAN 13 i Code39), platí pro knihovny s fondem v řádu desítek tisíc dokumentů. V případě, že jde o větší knihovnu, je předčíslí kratší a počet znaků pro knihovní jednotky je vyšší.
-Délka přiděleného předčíslí a také délka přírůstkového čísla, která je uvedena v obou příkladech (pro EAN 13 i Code39), platí pro knihovny s fondem v řádu desítek tisíc dokumentů. V případě, že jde o větší knihovnu, je předčíslí kratší a počet znaků pro přírůstková čísla je vyšší.+
 </WRAP> </WRAP>
  
Řádek 40: Řádek 37:
  
  
-** XXXXXYYYYY** (celkem 10 čísel pro kód bez kontrolního znaku)((Typ Code39 umožňuje také použití kódu s kontrolním znakem; z praktických důvodů však doporučujeme použít variantu bez kontrolního znaku.))+** XXXXXYYYYY** (celkem 10 číslic pro kód bez kontrolního znaku)((Typ Code39 umožňuje také použití kódu s kontrolním znakem; z praktických důvodů však doporučujeme použít variantu bez kontrolního znaku.)):
- +
-  * **XXXXX** označuje čísla přiděleného předčíslí; +
-  * **YYYYY** označuje přírůstková čísla (zleva dorovnaná nulami).+
  
-**Příklad kódu typu Code39:**+  * **XXXXX** označuje číslice přiděleného předčíslí; 
 +  * **YYYYY** jsou číselná označení knihovních jednotek (zleva dorovnaná nulami).
  
 +**Příklad kódu typu Code39:**\\
 Exemplář s číslem //1// v knihovně, které byl přiděleno předčíslí 45768, na obr. 2. \\ Exemplář s číslem //1// v knihovně, které byl přiděleno předčíslí 45768, na obr. 2. \\
  
Řádek 63: Řádek 59:
  
   * [[http://glabels.org/|gLabels]] je software pro operační systém GNU/Linux určený pro tisk štítků vizitek a kódů. Nabízí jednoduché a intuitivní grafické rozhraní s velkým množstvím funkcí, lze v něm nadefinovat vlastní štítky nebo využít předpřipravené šablony.   * [[http://glabels.org/|gLabels]] je software pro operační systém GNU/Linux určený pro tisk štítků vizitek a kódů. Nabízí jednoduché a intuitivní grafické rozhraní s velkým množstvím funkcí, lze v něm nadefinovat vlastní štítky nebo využít předpřipravené šablony.
-  * [[https://www.cstug.cz/|LaTeX]]((V češtině se vyslovuje [latech], v angličtině obvykle [leitek].)) je program určený pro sazbu a tisk textu, který obsahuje také makra pro tisk čárových kódů. Lze s ním pracovat v různých operačních systémech. Doporučujeme jej spíše pro ty, kdo už s programem LaTeX běžně pracují (LaTex je mocný nástroj, ale jeho používání vyžaduje důkladnou přípravu). +  * [[https://www.cstug.cz/|LaTeX]]((V češtině se vyslovuje [latech], v angličtině obvykle [leitek].)) je program určený pro sazbu a tisk textu, který obsahuje také makra pro tisk čárových kódů. Lze s ním pracovat v různých operačních systémech. Doporučujeme jej spíše pro ty, kdo už s programem LaTeX běžně pracují (LaTeX je mocný nástroj, ale jeho používání vyžaduje důkladnou přípravu)
-  * [[http://www.barcode-generator.de/V2/cs/barcode_seriennummern.jsp|Online generátor čárových kódů]] je online nástroj vhodný spíše pro testovací účely nebo pro tisk jednotek jednoduchých kódů (pro standardní tisk kódů v knihovnách se příliš nehodí).+  * [[https://app.print.avery.com/dpo8/app/target;ep=EUP;name=EU_cs/view?home&amp;|Avery Design %%&%% Print]] je volně dostupný online nástroj pro tisk štítků a vizitek, který využívá předdefinované šablony pro štítky od společnosti Avery
 +  * [[http://www.barcode-generator.de/V2/cs/barcode_seriennummern.jsp|Online generátor čárových kódů]] je online nástroj vhodný spíše pro testovací účely nebo pro tisk menšího počtu jednoduchých kódů (pro standardní tisk kódů v knihovnách se příliš nehodí).
  
 ==== - Tisk čárových kódů z knihovního softwaru ==== ==== - Tisk čárových kódů z knihovního softwaru ====
-Některé knihovní softwary umožňují tisk čárových kódů přímo při katalogizaci/zpracování knihovních jednotek. Způsob tisku štítků se v jednotlivých softwarech liší. Většinou je také potřeba speciální tiskárnu štítků, které tisknou na speciální samolepící štítky v rolích.+Některé knihovní softwary umožňují tisk čárových kódů přímo při katalogizaci/zpracování knihovních jednotek. Způsob tisku štítků se v jednotlivých softwarech liší. Většinou je také třeba speciální tiskárna štítků, která tiskne na speciální samolepicí štítky v rolích.
  
 <-discovery_systemy|příloha Discovery systémy^obsah|Obsah^knihovni_softwary_v_cr|příloha Knihovní softwary v ČR-> <-discovery_systemy|příloha Discovery systémy^obsah|Obsah^knihovni_softwary_v_cr|příloha Knihovní softwary v ČR->
  
aks/carove_kody.1569332486.txt.gz · Poslední úprava: 2019/09/24 15:41 autor: linda