Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


aks:carove_kody

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
aks:carove_kody [2019/09/24 15:23]
linda [1. Systém čárových kódů knihoven v ČR]
aks:carove_kody [2020/09/24 12:59]
epub
Řádek 4: Řádek 4:
 ===== - Systém čárových kódů knihoven v ČR ===== ===== - Systém čárových kódů knihoven v ČR =====
  
-Systém spravuje Národní technická knihovna. Informace o systému a žádost o přidělení předčíslí čárového kódu najdete na jejím webu: +Systém spravuje Národní technická knihovna. Informace o systému a žádost o přidělení předčíslí čárového kódu najdete na [[http://www.techlib.cz/cs/2920-carove-kody-pro-ceske-knihovny#tab_about|jejím webu]].
-http://www.techlib.cz/cs/2920-carove-kody-pro-ceske-knihovny#tab_about.+
  
-V knihovnách se používají kódy dvou typů+Používají se kódy dvou typů – EAN 13 Code39.
-  * EAN 13+
-  * Code39.+
 ==== - Použití kódů typu EAN 13 ==== ==== - Použití kódů typu EAN 13 ====
 Pro čárové kódy typu EAN 13 se kód exempláře knihovny vytvoří podle následujícího vzoru: Pro čárové kódy typu EAN 13 se kód exempláře knihovny vytvoří podle následujícího vzoru:
  
-** 20XXXXXYYYYYC** (celkem 13 čísel):+** 20XXXXXYYYYYC** (celkem 13 číslic):
  
-  * **20** je předčíslí pro tzv. interní použití kódu (tj. neoznačuje žádnou zemi) +  * **20** je předčíslí pro tzv. interní použití kódu (tj. neoznačuje žádnou zemi); 
-  * **XXXXX** označuje čísla  přiděleného předčíslí, o které knihovna žádá v Národní technické knihovně (viz výše) +  * **XXXXX** označuje číslice přiděleného předčíslí; 
-  * **YYYYY** označuje přírůstková čísla (zleva dorovnaná nulami) +  * **YYYYY** jsou číselná označení knihovních jednotek((Číselné označení knihovní jednotky může vycházet z klasického přírůstkového čísla, popř. s ním být shodné.)) (zleva dorovnaná nulami); 
-  * **C** označuje kontrolní znak čárového kódu+  * **C** označuje kontrolní znak čárového kódu.
  
  
-**Příklad kódu typu EAN 13: +**Příklad kódu typu EAN 13:**\\ 
- +Exemplář s číslem //1// v knihovně, které bylo přiděleno předčíslí 45768, na obr. 1.
-** Exemplář s číslem "1v knihovně, které bylo přiděleno předčíslí 45768, na obr. 1.+
  
 \\ {{:aks:ean13.png|Obr. 1: Kód EAN 13 (zdroj: archiv autorek)}} \\ \\ {{:aks:ean13.png|Obr. 1: Kód EAN 13 (zdroj: archiv autorek)}} \\
Řádek 30: Řádek 26:
  
  
-Poznámka: Na obrázku je uveden čárový kód s vytištěným kontrolním znakem "3na konci, kód ale bude interpretován jako "2045768 00001"((To platí v případě, pokud čtečka kódů není nastavena tak, aby přenášela i kontrolní znak.))+Poznámka: Na obrázku je uveden čárový kód s vytištěným kontrolním znakem //3// na konci, kód ale bude interpretován jako //2045768 00001//((To platí v případě, kdy čtečka kódů není nastavena tak, aby přenášela i kontrolní znak.)).
  
 <WRAP center round important 100%> <WRAP center round important 100%>
-POZOR: délka přiděleného předčíslí a také délka přírůstkového čísla, která je uvedena v obou příkladech (pro EAN 13 i Code39), platí pro knihovny s fondem v řádu desítek tisíc dokumentů. V případě, že jde o větší knihovnu, je předčíslí kratší a počet znaků pro přírůstková čísla je delší.+Délka přiděleného předčíslí a také délka číselného označení knihovní jednotky, která je uvedena v obou příkladech (pro EAN 13 i Code39), platí pro knihovny s fondem v řádu desítek tisíc dokumentů. V případě, že jde o větší knihovnu, je předčíslí kratší a počet znaků pro knihovní jednotky je vyšší.
 </WRAP> </WRAP>
  
Řádek 41: Řádek 37:
  
  
-** XXXXXYYYYY** (celkem 10 čísel pro kód bez kontrolního znaku)((Typ Code39 umožňuje také použití kódu s kontrolním znakemz praktických důvodů však doporučujeme v knihovně použít variantu bez kontrolního znaku.)) +** XXXXXYYYYY** (celkem 10 číslic pro kód bez kontrolního znaku)((Typ Code39 umožňuje také použití kódu s kontrolním znakemz praktických důvodů však doporučujeme použít variantu bez kontrolního znaku.)):
- +
-  * **XXXXX** označuje čísla přiděleného předčíšlí, o který knihovna žádá v Národní technické knihovně (viz výše) +
-  * **YYYYY** označuje přírůstková čísla (zleva dorovnaná nulami)+
  
-**Příklad kódu typu Code39:**+  * **XXXXX** označuje číslice přiděleného předčíslí; 
 +  * **YYYYY** jsou číselná označení knihovních jednotek (zleva dorovnaná nulami).
  
-Exemplář s číslem "1v knihovně, které byl přiděleno předčíslí 45768, na obr. 2. \\+**Příklad kódu typu Code39:**\\ 
 +Exemplář s číslem //1// v knihovně, které byl přiděleno předčíslí 45768, na obr. 2. \\
  
 {{:aks:code39.png|Obr. 2: Code39 (zdroj: archiv autorek)}} {{:aks:code39.png|Obr. 2: Code39 (zdroj: archiv autorek)}}
Řádek 59: Řádek 54:
 ==== - Předtištěné čárové kódy ==== ==== - Předtištěné čárové kódy ====
  
-Čárové kódy pro konkrétní knihovnu je obvykle možné pořídit předtištěné od dodavatelů nebo provozovatelů knihovních softwarů nebo od dalších firem. Pro tisk je potřeba mít přidělené předčíslí knihovny a také zadat požadovaný počet a rozsah kódů.+Čárové kódy pro konkrétní knihovnu je obvykle možné pořídit předtištěné od dodavatelů nebo provozovatelů knihovních softwarů nebo od dalších firem. Pro tisk je třeba mít přidělené předčíslí knihovny a také zadat požadovaný počet a rozsah kódů.
  
-Je také možné generovat a tisknout v čárové kódy přímo v knihovně, buď s využitím fontů pro čárové kódy softwaru pro vytváření čárových kódů. Výhodou těchto řešení je možnost použití běžných tiskáren a štítků. Existuje velké množství komerčních softwarů a aplikací pro generování kódů, lze využít také otevřené softwary:+Je také možné generovat a tisknout v čárové kódy přímo v knihovně, a to s využitím fontů pro čárové kódy softwaru pro vytváření čárových kódů. Výhodou těchto řešení je možnost použití běžných tiskáren a štítků. Existuje řada komerčních softwarů a aplikací pro generování kódů, lze využít také otevřené či online nástroje:
  
-  * [[http://glabels.org/Software gLabels]] je software pro operační systém Linux určený pro tisk štítků vizitek a kódů. Nabízí jednoduché a intuitivní grafické rozhraní s velkým množstvím funkcí, lze v něm nadefinovat vlastní štítky nebo využít předpřipravené šablony. +  * [[http://glabels.org/|gLabels]] je software pro operační systém GNU/Linux určený pro tisk štítků vizitek a kódů. Nabízí jednoduché a intuitivní grafické rozhraní s velkým množstvím funkcí, lze v něm nadefinovat vlastní štítky nebo využít předpřipravené šablony. 
-  * [[https://www.cstug.cz/|LaTeX]]((Vyslovuje se [latech].)) je program určený pro sazbu a tisk textu, který obsahuje také makra pro tisk čárových kódů. Toto řešení doporučujeme spíše pro ty, kdo už s programem LaTeX běžně pracují((LaTex je mocný nástroj, ale jeho používání vyžaduje důkladnou přípravu.)). +  * [[https://www.cstug.cz/|LaTeX]]((V češtině se vyslovuje [latech], v angličtině obvykle [leitek].)) je program určený pro sazbu a tisk textu, který obsahuje také makra pro tisk čárových kódů. Lze s ním pracovat v různých operačních systémech. Doporučujeme jej spíše pro ty, kdo už s programem LaTeX běžně pracují (LaTeX je mocný nástroj, ale jeho používání vyžaduje důkladnou přípravu)
-  * [[http://www.barcode-generator.de/V2/cs/barcode_seriennummern.jsp|Online generátor čárových kódů]] je vhodný spíše pro testovací účely nebo pro tisk jednotek jednoduchých kódů (pro standardní tisk kódů v knihovnách se příliš nehodí).+  * [[https://app.print.avery.com/dpo8/app/target;ep=EUP;name=EU_cs/view?home&amp;|Avery Design %%&%% Print]] je volně dostupný online nástroj pro tisk štítků a vizitek, který využívá předdefinované šablony pro štítky od společnosti Avery
 +  * [[http://www.barcode-generator.de/V2/cs/barcode_seriennummern.jsp|Online generátor čárových kódů]] je online nástroj vhodný spíše pro testovací účely nebo pro tisk menšího počtu jednoduchých kódů (pro standardní tisk kódů v knihovnách se příliš nehodí).
  
 ==== - Tisk čárových kódů z knihovního softwaru ==== ==== - Tisk čárových kódů z knihovního softwaru ====
-Některé knihovní softwary umožňují tisk čárových kódů přímo při katalogizaci/zpracování knihovních jednotek. Způsob tisku štítků se v jednotlivých softwarech liší. Většinou je také potřeba speciální tiskárnu štítků, které tisknou na speciální samolepící štítky v rolích.+Některé knihovní softwary umožňují tisk čárových kódů přímo při katalogizaci/zpracování knihovních jednotek. Způsob tisku štítků se v jednotlivých softwarech liší. Většinou je také třeba speciální tiskárna štítků, která tiskne na speciální samolepicí štítky v rolích.
  
 <-discovery_systemy|příloha Discovery systémy^obsah|Obsah^knihovni_softwary_v_cr|příloha Knihovní softwary v ČR-> <-discovery_systemy|příloha Discovery systémy^obsah|Obsah^knihovni_softwary_v_cr|příloha Knihovní softwary v ČR->
  
aks/carove_kody.txt · Poslední úprava: 2020/09/24 12:59 autor: epub