Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


aks:carove_kody

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
aks:carove_kody [2019/02/07 21:40]
eva [Předtištěné čárové kódy]
aks:carove_kody [2020/09/24 12:59]
epub
Řádek 2: Řádek 2:
  
  
-===== Systém čárových kódů knihoven v České republice =====+===== Systém čárových kódů knihoven v Č=====
  
-Informace a žádost o přidělení prefixu čárového kódu a ainformace viz: +Systém spravuje Národní technická knihovna. Informace o systému a žádost o přidělení předčíslí čárového kódu najdete na [[http://www.techlib.cz/cs/2920-carove-kody-pro-ceske-knihovny#tab_about|jejím webu]].
-http://www.techlib.cz/cs/2920-carove-kody-pro-ceske-knihovny#tab_about +
  
-==== Použití kódů typu EAN 13 ====+Používají se kódy dvou typů – EAN 13 a Code39. 
 +==== Použití kódů typu EAN 13 ====
 Pro čárové kódy typu EAN 13 se kód exempláře knihovny vytvoří podle následujícího vzoru: Pro čárové kódy typu EAN 13 se kód exempláře knihovny vytvoří podle následujícího vzoru:
  
-** 20XXXXXYYYYYC**  (celkem 13 čísel):+** 20XXXXXYYYYYC** (celkem 13 číslic):
  
-  * **20** je prefix pro tzv. interní použití kódu (tj. neoznačuje žádnou zemi)  +  * **20** je předčíslí pro tzv. interní použití kódu (tj. neoznačuje žádnou zemi); 
-  * **XXXXX** označuje čísla  přiděleného prefixu,  o který knihovna žádá v NTK (viz výše) +  * **XXXXX** označuje číslice přiděleného předčíslí; 
-  * **YYYYY** označuje přírůstková čísla (zleva dorovnaná  nulami) +  * **YYYYY** jsou číselná označení knihovních jednotek((Číselné označení knihovní jednotky může vycházet z klasického přírůstkového čísla, popř. s ním být shodné.)) (zleva dorovnaná nulami); 
-  * **C** označuje kontrolní znak čárového kódu+  * **C** označuje kontrolní znak čárového kódu.
  
  
-**Příklad kódu typu EAN 13:** Exemplář s číslem "1v knihovně, které byl přidělen prefix 45768+**Příklad kódu typu EAN 13:**\\ 
 +Exemplář s číslem //1// v knihovně, které bylo přiděleno předčíslí 45768, na obr. 1.
  
-\\ {{:aks:ean13.png|{{:spok:ean13.png|}}  \\ +\\ {{:aks:ean13.png|Obr. 1Kód EAN 13 (zdrojarchiv autorek)}} \\ 
-Poznámka: Na obrázku je uveden čárový kód s vytištěným kontrolním znakem "3na konci, kód ale bude interpretován jako "2045768 00001((pokud čtečka kódů není nastavena tak, aby přenášela i kontrolní znak))+ 
 +//Obr. 1: Kód EAN 13 (zdroj: archiv autorek)// 
 + 
 + 
 +Poznámka: Na obrázku je uveden čárový kód s vytištěným kontrolním znakem //3// na konci, kód ale bude interpretován jako //2045768 00001//((To platí v případě, kdy čtečka kódů není nastavena tak, aby přenášela i kontrolní znak.)).
  
 <WRAP center round important 100%> <WRAP center round important 100%>
-POZOR: délka přiděleného prefixu a také délka přírůstkového čísla, která je uvedena v obou příkladech (pro EAN 13 i Code39), platí pro knihovny s fondem v řádu desítek tisíc dokumentů - v případě, že jde o větší knihovnu, je prefix kratší a počet znaků pro přírůstková čísla je delší+Délka přiděleného předčíslí a také délka číselného označení knihovní jednotky, která je uvedena v obou příkladech (pro EAN 13 i Code39), platí pro knihovny s fondem v řádu desítek tisíc dokumentů. V případě, že jde o větší knihovnu, je předčíslí kratší a počet znaků pro knihovní jednotky je vyšší.
 </WRAP> </WRAP>
  
  
-==== Použití kódů typu Code39 ====+==== Použití kódů typu Code39 ====
 Pro čárové kódy typu EAN 13 se kód exempláře knihovny vytvoří podle následujícího vzoru: Pro čárové kódy typu EAN 13 se kód exempláře knihovny vytvoří podle následujícího vzoru:
  
  
-** XXXXXYYYYY**  (celkem 10 čísel pro kód bez kontrolního znaku) ((typ Code39 umožňuje také použití kódu s kontrolním znakemz praktických důvodů však doporučujeme v knihovně použít variantu bez kontrolního znaku))+** XXXXXYYYYY** (celkem 10 číslic pro kód bez kontrolního znaku)((Typ Code39 umožňuje také použití kódu s kontrolním znakemz praktických důvodů však doporučujeme použít variantu bez kontrolního znaku.))
 + 
 +  * **XXXXX** označuje číslice přiděleného předčíslí; 
 +  * **YYYYY** jsou číselná označení knihovních jednotek (zleva dorovnaná nulami).
  
-  * **XXXXX** označuje čísla  přiděleného prefixu,  o který knihovna žádá v NTK (viz výše) +**Příklad kódu typu Code39:**\\ 
-  * **YYYYY** označuje írůstková čísla (zleva dorovnaná  nulami)+Exemplář s číslem //1// v knihovně, které byl přiděleno edčíslí 45768, na obr. 2. \\
  
-**Příklad kódu typu Code 39:** Exemplář s číslem "1" v knihovně, které byl přidělen prefix 45768\\+{{:aks:code39.png|Obr. 2: Code39 (zdroj: archiv autorek)}}
  
-{{:aks:code39.png|}}+//Obr. 2Code39 (zdrojarchiv autorek)//
  
  
-===== Generování (tisk) čárových kódů =====+===== Generování (tisk) čárových kódů =====
  
-==== Předtištěné čárové kódy ====+==== Předtištěné čárové kódy ====
  
-Čárové kódy pro konkrétní knihovnu je obvykle možné pořídit předtištěné od dodavatelů nebo provozovatelů knihovních sofwarů nebo od dalších firem. Pro tisk je potřeba mít přidělené předčíslí knihovny a také zadat požadovaný počet a rozsah kódů. +Čárové kódy pro konkrétní knihovnu je obvykle možné pořídit předtištěné od dodavatelů nebo provozovatelů knihovních softwarů nebo od dalších firem. Pro tisk je třeba mít přidělené předčíslí knihovny a také zadat požadovaný počet a rozsah kódů.
  
-Je také možné generovat a tisknout v čárové kódy přímo v knihovně, buď s využitím fontů pro čárové kódy sofwaru pro vytváření čárových kódů. Výhodou těchto řešení je možnost použití běžných tiskáren a štítků. Existuje velké množství komerčních sofwarů a aplikací pro generování kódů, lze využít také otevřené softwary+Je také možné generovat a tisknout v čárové kódy přímo v knihovně, a to s využitím fontů pro čárové kódy v softwaru pro vytváření čárových kódů. Výhodou těchto řešení je možnost použití běžných tiskáren a štítků. Existuje řada komerčních softwarů a aplikací pro generování kódů, lze využít také otevřené či online nástroje:
  
-  * [[http://glabels.org/Software gLabels]] je sofware pro operační systém Linux určtěný pro tisk štítků vizitek a kódů. Nabízí jednoduché a intuitivní grafické rozhraní s velkým množstv funkcí, lze v něm nadefinovat vlastní štítky nebo využít předpřipravné šablony. +  * [[http://glabels.org/|gLabels]] je software pro operační systém GNU/Linux určený pro tisk štítků vizitek a kódů. Nabízí jednoduché a intuitivní grafické rozhraní s velkým množstvím funkcí, lze v něm nadefinovat vlastní štítky nebo využít předpřipravené šablony. 
-  *  [[https://www.cstug.cz/|LaTeX]] ((vyslovuje se "latech")) je program určetný pro sazbu a tisk textu, který obsahuje také makra pro tisk čárových kódů. Toto řešení doporučujeme spíše pro ty, kdo už s programem LaTeX běžně pracují ((LaTex je mocný nástroj, ale jeho používání vyžaduje důkladnou přípravu)). +  * [[https://www.cstug.cz/|LaTeX]]((V češtině se vyslovuje [latech], v angličtině obvykle [leitek].)) je program určený pro sazbu a tisk textu, který obsahuje také makra pro tisk čárových kódů. Lze s ním pracovat v různých operačních systémech. Doporučujeme jej spíše pro ty, kdo už s programem LaTeX běžně pracují (LaTeX je mocný nástroj, ale jeho používání vyžaduje důkladnou přípravu)
-  * [[http://www.barcode-generator.de/V2/cs/barcode_seriennummern.jsp|Online generátor čárových kódů]]  je vhodný spíše pro testovací účely nebo pro tisk jednotek jednoduchých kódů (pro standardní tisk kódů v knihovnách se příliš nehodí). +  * [[https://app.print.avery.com/dpo8/app/target;ep=EUP;name=EU_cs/view?home&amp;|Avery Design %%&%% Print]] je volně dostupný online nástroj pro tisk štítků a vizitek, který využívá předdefinované šablony pro štítky od společnosti Avery
 +  * [[http://www.barcode-generator.de/V2/cs/barcode_seriennummern.jsp|Online generátor čárových kódů]] je online nástroj vhodný spíše pro testovací účely nebo pro tisk menšího počtu jednoduchých kódů (pro standardní tisk kódů v knihovnách se příliš nehodí).
  
-==== Tisk čárových kódů z knihovního sofwaru ==== +==== Tisk čárových kódů z knihovního softwaru ==== 
-Některé knihovní softwary umožňují tisk čárových kódů přímo při katalogizaci/zpracování knihovních jednotek. Způsob tisku štítků se v jednolivých sofwarech liší. Většinou je také potřeba speciální tiskárnu štítků, které tisknou na speciální samolepící štítky v rolích. +Některé knihovní softwary umožňují tisk čárových kódů přímo při katalogizaci/zpracování knihovních jednotek. Způsob tisku štítků se v jednotlivých softwarech liší. Většinou je také třeba speciální tiskárna štítků, která tiskne na speciální samolepicí štítky v rolích.
  
 +<-discovery_systemy|příloha Discovery systémy^obsah|Obsah^knihovni_softwary_v_cr|příloha Knihovní softwary v ČR->
  
aks/carove_kody.txt · Poslední úprava: 2020/09/24 12:59 autor: epub